Stowarzyszenie Młodych Naukowców

Stowarzyszenie Młodych Naukowców (dawniej Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych) zostało założone przez studentów biologii z inicjatywy Mateusza Gortata w 2007 roku. Od 2011 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) i może otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W dniu 30 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie przyjęło nową nazwę, która brzmi: Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Pomagamy

bezdomnym zwierzętom

Promujemy

nauki przyrodnicze i medyczne

Organizujemy

szkolenia, kursy i konferencje

Publikujemy

czasopismo "Nauki Przyrodnicze i Medyczne" monografie naukowe materiały pokonferencyjne

Nasz zespół

Dr Mateusz Gortat

Dr Mateusz Gortat

Prezes Zarządu

Dr Agata Kobyłka

Dr Agata Kobyłka

Wiceprezes Zarządu

Mgr Aleksander Herman

Mgr Aleksander Herman

Wiceprezes Zarządu

Mgr Małgorzata Wasilewska

Mgr Małgorzata Wasilewska

Sekretarz Zarządu

Mgr Damian Buk

Mgr Damian Buk

Koordynator wolontariatu w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie

Pomóż bezdomnym zwierzętom

Aktualności

Podsumowanie konferencji: Polish Scientific Conference NATURE 2021

Zapraszamy na krótkie podsumowanie pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji Polish Scientific Conference NATURE 2021. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Naukowców. Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy: przedstawili 27 referatów – […]

Nauki Przyrodnicze i Medyczne Nr 3 (29) 2020

Journal of Life and Medical Sciences 3 (29) 2020

Nauki Przyrodnicze i Medyczne 3 (29) 2020 Cały numer PDF Żywność regionalna i tradycyjna w ofercie gastronomicznej na terenie powiatu krośnieńskiego Bernadetta Bienia, Magdalena Dykiel, Marcin Stareńczak (Karpacka Państwowa Uczelnia […]