Podsumowanie konferencji: Polish Scientific Conference NATURE 2022

Zapraszamy na krótkie podsumowanie pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji Polish Scientific Conference NATURE 2022.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy:

Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Journal of Life and Medical Sciences” (5 pkt. w wykazie MNiSW).

Uczestnicy konferencji reprezentowali 15 instytucji naukowych:

Komitet Naukowy postanowił uhonorować nagrodami następujące wystąpienia:

Referaty – nagrody:

Postery – nagrody publiczności:

Komitet Naukowy przyznał również liczne wyróżnienia za zaprezentowane referaty, postery oraz dyskusję na prezentowane tematy:


Referaty:

Postery:

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach organizowanych przez nas Konferencji.