POLISH SCIENTIFIC CONFERENCE NATURE 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Polish Scientific Conference

NATURE 2021

 Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się 12 czerwca 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie odbędzie się w formie on-line. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji. 

Organizator: Stowarzyszenie Młodych Naukowców

do 1 czerwca 2021 r.

 • zgłoszenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/JXoRACzHdxjQMhZv5
 • dokonanie wpłaty (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko pierwszego autora pracy oraz słowo „konferencja”, np. Jan Kowalski konferencja) na konto 93 1750 0012 0000 0000 3852 8769 (BNP Paribas)
 • przesłanie streszczeń prac (zgodnych ze wzorem Organizatora) w języku polskim lub angielskim na adres konferencja@gmail.com

do 5 czerwca 2021 r. – przesłanie do uczestników listy zakwalifikowanych referatów i posterów

do 8 czerwca 2021 r. – przesłanie prezentacji w formacie PowerPoint lub PDF oraz posterów w formie PDF i JPG na adres e-mail: naukowcy.konferencja@gmail.com

12 czerwca 2021 r. – Konferencja na platformie

do 30 września 2020 r. – przesłanie na adres e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl artykułu przygotowanego zgodnie z wymogami dostępnymi na stronie http://www.naukowcy.org.pl/scientific-journal-life-and-medical-sciences/

Tekst streszczenia wystąpienia należy przygotować zgodne ze wzorem i nadsyłać w języku polskim lub angielskim na adres email: naukowcy.konferencja@gmail.com  do 1 czerwca 2021 roku

Wzór abstrakt NATURE 2021 ang                            Wzór abstrakt NATURE 2021 pl

W abstrakcie należy:

 • przedstawić cel pracy,
 • opisać zakres tematyczny opracowania,
 • wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
 • wyjaśnić, co wynika z uzyskanych wyników,
 • podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienia ustne:

 • Czas na prezentację 10 minut +5 minuty na dyskusję.
 • Autor do 8 czerwca powinien przesłać poster w formacie prezentację w formacie: PDF lub PowerPoint.
 • Podczas wystąpienia Prelegent powinien mieć włączoną kamerę i mikrofon.
 • Bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Komitet Naukowy i Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie platformy ClickMeeting.

Postery:

 • Wybierając format proszę mieć na uwadze czytelność posteru – będzie wyświetlany na monitorach komputerów. 
 • Autor do 8 czerwca powinien przesłać poster w formacie PDF i JPG.
 • Sesja posterowa będzie odbywała się na fb Stowarzyszenia (sesja posterowa w 2020 r.: www). Postery zostaną udostępnione w formie galerii – w opisie każdego posteru wymienieni zostaną autorzy i udostępniony zostanie link do PDF posteru. Dzięki czemu Uczestnicy i Komitet Naukowy będą mogli zapoznać się z jego treścią w większym formacie.
 • Podczas sesji posterowej Komitet Naukowy i Uczestnicy będą mogli zadawać pytania Autorom poprzez komentarze na fb. Będzie to szansa na nawiązanie nowych naukowych znajomości
 • Poster, pod którym wywiąże się najdłuższa dyskusja dostanie specjalną nagrodę.

Opłata za udział w Konferencji obejmuje udział w Konferencji, certyfikat aktywnego uczestnictwa w PDF i materiały pokonferencyjne.

Opłata dokonana do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

 1. Doktoranci, naukowcy, jedno wystąpienie – 70 zł
 2. Studenci, jedno wystąpienie – 50 zł

Opłata dokonana w terminie 1-15 maja 2021 r. wynosi:

 1. Doktoranci, naukowcy, jedno wystąpienie – 120 zł
 2. Studenci, jedno wystąpienie – 100 zł

Opłata dokonana w terminie 16 maja – 1 czerwca 2021 r. wynosi:

 1. Doktoranci, naukowcy, jedno wystąpienie – 200 zł
 2. Studenci, jedno wystąpienie – 150 zł

Opłata dokonana po 1 czerwca 2021 r. wynosi:

 1. Doktoranci, naukowcy, jedno wystąpienie – 300 zł
 2. Studenci, jedno wystąpienie – 250 zł
 • Doktoranci, naukowcy, każde kolejne wystąpienie – 70 zł
 • Studenci, każde kolejne wystąpienie – 50 zł
 • Uczestnictwo bierne – 20 zł

Dane do opłat:
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko pierwszego autora pracy oraz słowo „konferencja”, np. Jan Kowalski konferencja) na konto Stowarzyszenia Młodych Naukowców, ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin, KRS: 0000304247, NIP: 7123254256, nr konta 93 1750 0012 0000 0000 3852 8769.

O wysokości opłaty decyduje data przelewu bankowego.

Istnieje możliwość bezpłatnej publikacji artykułu w czasopiśmie „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (ENG: Journal of Life and Medical Sciences) (ISSN 2353-13-71) – 5 pkt. MNiSW.

Artykuł należy przesłać do 25 czerwca 2021 r. na adres e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl

Artykułu należy przygotować zgodnie z wymogami dostępnymi na stronie www. Wskazówki dla autorów:
Warunki publikacji JLMS od 2020
Oświadczenie autora od 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Komitet Organizacyjny

Komitet Naukowy

Zostanie wkrótce opublikowany 

Zostanie wkrótce opublikowany