Praktyczne szkolenie: Edukacja krajoznawcza – techniki i narzędzia

Jestem akapitem tekstu.

Dla kogo?

 • Na wielu stanowiskach pracy związanych z turystyką
  ważna jest umiejętność kreatywnego przekazywania
  wiedzy krajoznawczej.
 • - edukatorów w muzeach i ośrodkach edukacyjnych obszarów chronionych
 • - pilotów wycieczek
 • - przewodników
 • - wychowawców kolonijnych

Forma

 • E-learning na platformie: https://naukowcy.moodle.org.pl

Program szkolenia

Cena

 • 75 zł (udział w szkoleniu + certyfikat w formie PDF)
 • 85 zł (udział w szkoleniu + certyfikat wysyłany pocztą)

Zgłoszenia - nabór ciągły

Kontakt

 • Prowadząca: Agata Kobyłka - agata.kobylka@gmail.com

Ocena szkolenia przez uczestników

0
ogólna ocena szkolenia

(1: bardzo słabe – 5: bardzo dobre)

0
przydatność zdobytej wiedzy, umiejętności w pracy zawodowej

(1: nieprzydatne z punktu widzenia mojej pracy – 5: bardzo przydatne)

0
ocena materiałów dydaktycznych

(1: bardzo złe – 5: bardzo dobre)

0
Przydatność dodatkowych materiałów np. szablony, narzędzia

(1: nie wykorzystam ich – 5: wykorzystam je podczas zajęć)