Polish Scientific Conference NATURE 2023

Stowarzyszenie Młodych Naukowców zaprasza studentów, doktorantów i młodych naukowców do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji

Konferencja odbędzie się on-line 27 maja 2023 r. Uczestnicy mogą wygłosić referat lub zaprezentować poster. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.naukowcy.org.pl/polish-scientific-conference-nature-2023/

Prosimy o udostępnienie informacji o Konferencji studentom, doktorantom i Młodym Naukowcom.

Komitet Organizacyjny