Groźny smog

 
SMOG [ang. smoke ‘dym’, fog ‘mgła’] - mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
 
Smog tworzą:
a. zanieczyszczenia pierwotne (pyły, gazy i pary emitowane przez zakłady przemysłowe, energetyczne, silniki spalinowe pojazdów mechanicznych itp.)
b. produkty ich fotochemicznych i chemicznych przemian zachodzących w warunkach inwersji temperatury podczas bezwietrznej pogody; powstawaniu smogu sprzyja położenie zagrożonych nim obszarów w obniżeniach. 
Smog, ze względu na dużą koncentrację agresywnych czynników chemicznych, stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, wywołuje choroby roślin i powoduje niszczenie materiałów.
 
Smog kwaśny obserwowano już w 1. połowie XX w., m.in.: 1930 w dolinie Mozy (Belgia), 1948 w Donorze (USA), oraz 1948, na przełomie 1952 i 1953, 1956 w Londynie, gdzie w grudniu 1952 spowodował w ciągu 5 dni śmierć 4 tysięcy osób, 1956 — 1 tysiąca osób, nieco później wystąpił smog fotochemiczny w Los Angeles, Atenach i in. miastach. W Polsce smog kwaśny występuje w Krakowie i niektórych miastach Górnego Śląska. W większości państw powstają akty prawne regulujące wielkość emisji zanieczyszczeń.
Źródło: PWN