IX FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

IX Forum Młodych Naukowców

Nauki przyrodnicze i medyczne

10 września 2022 roku odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej. Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do udziału. Spotkanie odbędzie się w formie on-line. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji. 

Organizator: Stowarzyszenie Młodych Naukowców

Komitet Naukowy

dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Agnieszka Chłopaś-Konowałek (Instytut Ekspertyz Toksykologicznych, Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu)
dr Jolanta Karwat (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Julia Wojciechowska-Solis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczne w Lublinie)
dr inż. Magdalena Myszura (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku)
dr Milena Jaremek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Komitet Organizacyjny

dr Agata Kobyłka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców) – przewodnicząca
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku) – wiceprzewodniczący
dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczne w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr Milena Jaremek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
mgr Aleksander Herman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
mgr Dorota Suszczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Natalia Korcz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Aleksandra Ozygała (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 
Ewelina Kuśmirek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKNT-K) 
Maciej S. Bryś (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Patrycja Bajkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKNT-K)