Journal of Life and Medical Sciences 2 (32)/2021


Nauki Przyrodnicze i Medyczne 2(32)/2021

Karolina Nowosad (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 

Vitamin D deficiency in selected diseases

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.5560030

Anna Szczyrba (Śląski Uniwersytet Medyczny) 

Habits and dietary preferences of children and adolescents from “Folk Song and Dance Ensemble Częstochowa”

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.5559955

Dominik Maciej Matusiak, Justyna Filiks, Edyta Jończyk, Nadia Komisarek, Olga Chotecka, Daria Sitarska, Agnieszka Wierzbicka, Agnieszka Tokarczyk, Aneta Buchajczyk, Aleksandra Stefaniak, Justyna Rudzińska, Monika Kruszelnicka, Natalia Pardel, Patrycja Mnich (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) 

Consumption of raw milk among the inhabitants of the Łódź voivodeship and related health risks

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.5559974

Katarzyna Tomczyk, Damian Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 

The use of environmental enrichments on the meerkats’ run (Suricata suricatta ) in ZOO conditions to eliminate aggressive behaviors

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.5560001