Journal of Life and Medical Sciences 4 (30)/2020


Nauki Przyrodnicze i Medyczne 4(30)/2020

Mateusz Grajek, Kinga Grabowska, Martina Grot, Agnieszka Białek-Dratwa,
Łukasz Oleszewski (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

The role of dietary fiber inthe nutrition of the elderly

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.4784171

Wioletta Weronika Bociuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Participation of gerontologopaedist in the geriatric care team

PDF 

DOI: 10.5281/zenodo.4783777

Weronika Gwioździk, Beata Całyniuk (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Nutritional behavior of people with diagnosed irritable bowel syndrome

PDF 

DOI: 10.5281/zenodo.4784260

Weronika Gwioździk, Paulina Helisz, Beata Całyniuk (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Nutrition and supplementation of older persons in the prevention of neurodegenerative diseases

PDF 

DOI: 10.5281/zenodo.5115208

Karolina Nowosad (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Witamina D: metabolizm, funkcje oraz toksyczność

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.4784266