KOMUNIKAT Wsparcie studentów z Ukrainy dotkniętych agresją Federacji Rosyjskiej

KOMUNIKAT Wsparcie studentów z Ukrainy dotkniętych agresją Federacji Rosyjskiej

  1. Student, który przebywa w Polsce może ubiegać się o wsparcie finansowe od Stowarzyszenia Młodych Naukowców.
  2. Studenci i Wolontariusze Wolontariatu w Schronisku Lublin, którzy pomagają osobom z Ukrainy mogą wnioskować o zwrot kosztów podróży w przypadku wykorzystywania do tego Samochodów na podstawie rachunku kosztów podróży.
  3. Stowarzyszenie może sfinansować pomoc zwierzętom dotkniętym sytuacją na Ukrainie.
  4. Stowarzyszenie będzie udzielało pomocy zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi. Przyznana pomoc finansowa może podlegać opodatkowaniu.
  5. Osoby chcące otrzymać wsparcie powinny zwrócić się w formie pisemnej do Stowarzyszenia, zwięźle przedstawiając swoją sytuację. Stowarzyszenie udzieli odpowiedzi w terminie 5 dni.

Zarząd

Stowarzyszenia Młodych Naukowców