Konferencja Ogólnopolska „Współczesna RODZINA w ujęciu interdyscyplinarnym”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Konferencja Ogólnopolska

Współczesna RODZINA w ujęciu interdyscyplinarnym

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i naukowców do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się 18 grudnia 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie odbędzie się w formie on-line. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji. 

logo współczesna rodzina konferencja

Organizator: Stowarzyszenie Młodych Naukowców

Komitet Naukowy

prof. Galina Bevz (kierownik Pracowni Psychologii Komunikacji Instytutu Psychologii Społecznej i Politycznej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)
dr hab. Beata Szluz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Magdalena Arczewska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Krzysztof Stachyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów, Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę)
dr Dagmara Musiał (Instytut Psychologii UMCS, Koordynator Specjalności „Psychologia Rodziny”)
dr Jolanta Karwat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Paulina Gil-Kulik (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
 

Komitet Organizacyjny

dr Agata Kobyłka (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – przewodnicząca 
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców) – wiceprzewodniczący
mgr Joanna Koch-Lęgieć – sekretarz Konferencji
dr Paulina Gil-Kulik (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Aleksander Herman (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
mgr Anna Pawłowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Dorota Suszczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Karolina Bieńko (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)
Aleksandra Ozygała (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)
Marta Więckowska (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)
Monika Wójcik (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)