Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci

 

Stowarzyszanie Młodych Naukowców zaprasza studentów, doktorantów oraz młodych naukowców do 35 r. życia do wzięcia udziału w

Międzynarodowej Konferencji Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach 01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Została ona objęta Honorowym Patronatem Polskiej Akademii Nauk - prof. dr. hab. n. med. Stanisława Czuczwara.

Uczestnicy Konferencji mogą prezentować prace o tematyce medycznej lub przyrodniczej. Przyznanych zostanie ponad 28 nagród. Każdy z prezentujących otrzyma możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach, publikacji punktowanej przez MNiSW (7 pkt) oraz współpracy z wydawnictwami: osoby chętne otrzymają możliwość przyśpieszonej publikacji pracy w wydawanym przez Stowarzyszenie czasopiśmie Nauki Przyrodnicze (ISSN 2353-1371) - czasopismo posiada 2 pkt MNiSW.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach:
www.konferencjalublin.pl
www.facebook.com/konferencjalublin
i pod numerami telefonów: 517 112 817 oraz  791 592 958