Nabór artykułów do monografii naukowej


Monografia naukowa "Mało znane rośliny jadalne"

uprawa, wartości odżywcze,ciekawostki ...

Jestem akapitem tekstu.

W Polsce nastała moda na powroty – chętnie uprawia się to, co tradycyjne, a czasami także przez długi czas zapomniane. Stowarzyszenie Młodych Naukowców postanowiło usystematyzować wiedzę i stworzyć kompendium o mało znanych roślinach jadalnych.

Zapraszamy do współtworzenia monografii naukowej, dzięki której Państwa prace zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Każdemu rozdziałowi przysługuje 5 pkt MNiSW (zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. 2016 poz. 2154).

Kogo zachęcamy do przygotowania rozdziałów do monografii naukowej?

 • Pracowników naukowych
 • Doktorantów
 • Studentów działających w Kołach Naukowych

Jestem akapitem tekstu.

Jestem akapitem tekstu.

ZACHĘCAMY DO PORUSZENIA ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH NASTĘPUJĄCYCH ROŚLIN:

WARUNKI PUBLIKACJI

 • Choy sum
 • Fasolnik chińsi
 • Jarmuż
 • Karczoch
 • Kard
 • Kiwano
 • Kolokazja
 • Koper włoski
 • Kozibród pospolity
 • Miechunka
 • Musztardowiec
 • Oberżyna
 • Pasternak
 • Piżmian jadalny
 • Portulaka
 • Skorzonera
 • Topinambur
 • Objętość rozdziału: minimum 20 000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza wydawniczego) – maksimum 22 000. Grafikę należy liczyć: 3 000 cm2 = 40 000 znaków.
 • Charakter pracy: badawcza (prezentująca oryginalne badania o charakterze empirycznym lub analitycznym) lub przeglądowa (podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym). Pamiętaj aby przed zgłoszeniem pracy sprawdzić dostępność literatury dotyczącej danego tematu. Pomoże Ci w tym bezpłatna baza: https://scholar.google.pl.
 • Praca: stanowi spójne tematycznie opracowanie naukowe przedstawiające określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona właściwą bibliografią.
 • Język: polski.
 • Autorzy: maksymalnie 4.

kkkk

PROCEDURA WYDANIA MONOGRAFII

mm

Rejestracja tematów i abstraktów poprzez formularz zgłoszeniowy. Jednorazowo można zarejestrować jeden temat, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany publikacją większej ilości rozdziałów za każdym razem konieczne jest wypełnienie formularza. Liczba rozdziałów w monografii jest ograniczona, a wydawca zastrzega obie możliwość zmiany tytułu.

M

Weryfikacja i kwalifikacja tematów prac i abstraktów przez redaktorów i recenzentów będzie odbywała się w trybie ciągłym – autorzy w ciągu 7 dni od rejestracji otrzymają odpowiedz odnośnie akceptacji tematu swojej pracy oraz wymogi redakcyjne do przygotowania rozdziału.

Wniesienie opłaty – w ciągu 7 dni od akceptacji tematu (dotyczy jednego rozdziału, niezależnie od liczy autorów) – 150 zł (wersja PDF), 250 zł (wersja papierowa + wysyłka do pierwszego autora), 70 zł (wysyłka każdej dodatkowej monografii). Brak wpłaty w terminie oznacza rezygnację z publikacji.

Nadsyłanie prac w wersji elektronicznej w ciagu 30 dni od akceptacji tematu na adres fmp.lublin@gmil.com.

Sprawdzenie pracy pod względem wymogów redakcyjnych. Recenzja prac. Nanoszenie ewentualnych poprawek przez autorów rozdziałów.

Skład i łamanie publikacji.

Publikacja wersji elektronicznej na stronie Stowarzyszenia Młodych Naukowców www.naukowcy.org.pl/dzialalnosc-wydawnicza/ (open access).

Wydruk wersji papierowej i wysyłka/odbiór w biurze Stowarzyszenia.

 

W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń do 15 września (minimum 12 artykułów) Stowarzyszenie w terminie 7 dni zwróci autorom dokonaną wpłatę.