Nauki Przyrodnicze 1 (19) 2018


Nauki przyrodnicze nr 1 (19) 2018

Joanna Bujak, Patrycja Kopytko (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

Can garcinol be an effective epigenetic drug?

PDF

Łukasz Wójcik, Michał Schulz, Adam Staniszewski, Bartłomiej Iwański, Łukasz Sikorski, Patrycja Skowronek, Aleksandra Łoś (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

The influence of the wasp spider life strategy plasticity on the stabilization of its population in Poland

PDF

Krystian Ciechański, Jędrzej Tkaczyk, Klaudia Brożyna, Agnieszka Radzka, Aleksandra Kędziora, Michał Tchórz, Erwin Ciechański (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Myocardial injury caused by carbon monoxide intoxicationcase
report in context of the region’s epidemiological situation

PDF

Patrycja Ogorzałek, Kinga Ożga (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Characterization and application of exopolysaccharides synthesized by Lactococcus lactis

PDF

Patrycja Kopytko, Joanna Bujak (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

miRNA as a tumor marker in breast cancer

PDF