Nauki Przyrodnicze 2 (20) 2018


Nauki Przyrodnicze nr 2 (20) 2018

Aleksandra Marchewka, Marcin Gołębiewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Influence of cattle locomotion scoring on milk production and chemical composition of milk

PDF

Szczygielska Izabela, Gołębiewski Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Changes of selected elements chemical composition of maize silage during storage

PDF

Michał Zembrzycki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Występowanie sów (Strigiformes) w Lasach Kozłowieckich w latach 2016 – 2017

PDF

Jędrzej Tkaczyk, Klaudia Brożyna, Agnieszka Radzka, Krystian Ciechański, Michał Tchórz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Family poisoning with Amanita phalloides – case report of two patients in the context of the region’s epidemiological situation

PDF

Anna Dymek, Jakub Dymek (Uniwersytet Jagieloński)

Budowa histologiczna spermateki traszki karpackiej, Lissotriton Montandoni (Salamandridae, Urodela)

PDF

Patrycja Skowronek, Michał Schulz, Adam Staniszewski, Bartłomiej Iwański, Łukasz Sikorski, Łukasz Wójcik, Aleksandra Łoś (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Dubia, Cinereous and Turkish cockroaches in food breedings destined for exotic animals

PDF

Aleksandra Łoś, Michał Schulz, Radosław Ścibior, Aneta Strachecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

New localities of carpenter bees (Xylocopa spp.) (Hymenoptera: Apidae) in Eastern Poland

PDF