Nauki Przyrodnicze 2 (24)/2019


Nauki przyrodnicze nr 2 (24)/2019

Maria Całka (1), Paweł J. Pawlica (2) (1 – Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2 – Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Epidemiology, occurrence and risk factors of morbidity on tuberculosis

PDF

Bernadetta Bienia (1), Bogusław Patla (1), Barbara Krochmal-Marczak (1), Barbara Sawicka (2) (1 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 2 – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Varietal diversification of potato yielding in an individual farm from the area of Dukla commune

PDF

Karolina Nowosad (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

The effect of polyunsaturated fatty acids on human health

PDF

Magdalena Stobiecka, Jolanta Król (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Evaluation of customer service practice in relation to food safety and hygiene

PDF