Nauki Przyrodnicze i Medyczne 4 (26)/2019


Nauki przyrodnicze i Medyczne 4 (26)/2019

Maria Całka, Paweł J. Pawlica (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

The impact of air pollution on fertility

PDF

Karolina Nowosad (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Obesity and vitamin D deficiency

PDF

Paweł J. Pawlica, Maria Całka, Anita Błachut (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

The influence of the relationship of the gut microflora with ketogenic diet on health

PDF