Nowy numer kwartalnika Nauki Przyrodnicze

 

Zapraszamy do zapoznania się z 16 numerem czasopisma Nauki Przyrodnicze

 

ARTYKUŁY: 


Klaudia Gustaw, Magdalena Michalak, Adam Waśko
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
Genetyczna identyfikacja operonu helwetycyny u szczepów pochodzących z fermentowanych produktów mlecznych (Genetic identification of helveticin operon in strains derived from fermented milk products)

Małgorzata Góral
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Probiotyki i prebiotyki jako funkcjonalne dodatki do produkcj i lodów (Prebiotics and probiotics as functional ingredients in ice cream production)

Paulina Kęska, Joanna Stadnik
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
Alergeny pokarmowe – zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności (Food allergens – a threat to food safety)

Aleksandra Gogół
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Genetyka i rola białek glutenowych pszenicy (The genetics and function of wheat gluten proteins)