Konferencja Ogólnopolska „Współczesna RODZINA w ujęciu interdyscyplinarnym”


Harmonogram konferencji

Konferencja odbędzie się 18 grudnia 2021 r. na platformie ClickMeeting (sesje referatowe) i fb Stowarzyszenia Młodych Naukowców (sesja posterowa).

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

  • rodzina w naukach społeczno-humanistycznych (psychologii, socjologii, pedagogiki, etyki, antropologii);
  • rodzina w kontekście nauk medycznych i o zdrowiu;
  • teologia małżeństwa i rodziny;
  • pedagogika społeczna i socjalna;
  • rodzina w kulturze i sztuce;
  • polityka rodzinna.


Tematy wystąpień - panel eksperckiKomitet Naukowy

prof. Galina Bevz (kierownik Pracowni Psychologii Komunikacji Instytutu Psychologii Społecznej i Politycznej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)
dr hab. Beata Szluz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Magdalena Arczewska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Krzysztof Stachyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów, Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę)
dr Dagmara Musiał (Instytut Psychologii UMCS, Koordynator Specjalności „Psychologia Rodziny”)
dr Jolanta Karwat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Paulina Gil-Kulik (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)Komitet Organizacyjny

dr Agata Kobyłka (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – przewodnicząca 
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców) – wiceprzewodniczący
mgr Joanna Koch-Lęgieć – sekretarz Konferencji
dr Paulina Gil-Kulik (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Aleksander Herman (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
mgr Anna Pawłowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Dorota Suszczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Karolina Bieńko (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)
Aleksandra Ozygała (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)
Marta Więckowska (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)
Monika Wójcik (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)