Podsumowanie konferencji: Polish Scientific Conference NATURE 2023

Zapraszamy na krótkie podsumowanie trzeciej edycji konferencji Polish Scientific Conference NATURE 2023, która odbyła się 27 maja 2023 roku.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Naukowców. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz doktorantom i studentom z Kół Naukowych Lubelskich Uczelni, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie Konferencji.

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy:

Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Journal of Life and Medical Sciences” (5 pkt. w wykazie MNiSW).

Uczestnicy konferencji reprezentowali 25 instytucji naukowych:

Komitet Naukowy docenił poziom zaprezentowanych referatów, przygotowanych posterów oraz dyskusji i postanowił uhonorować nagrodami liczne wystąpienia.

Referaty – nagrody:

Postery – nagrody:

Komitet Naukowy przyznał również liczne wyróżnienia za zaprezentowane referaty, postery oraz dyskusję na prezentowane tematy:


Referaty:

Postery:

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach organizowanych przez nas Konferencji.