Podsumowanie konferencji: Polish Scientific Conference NATURE 2024

Zapraszamy na krótkie podsumowanie trzeciej edycji konferencji Polish Scientific Conference NATURE 2024, która odbyła się 24 maja 2024 roku.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Naukowców. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz studentom ze SKN Turystyczno-Krajoznawczego i SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie Konferencji.

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy:

w czterech blokach tematycznych – nauki przyrodnicze, rolnicze, medyczne i psychologiczne. Do udziału w konferencji zgłosili się także uczestnicy bierni.

Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Journal of Life and Medical Sciences” (5 pkt. w wykazie MNiSW).

Uczestnicy konferencji reprezentowali 22 instytucje naukowe:

Komitet Naukowy docenił poziom zaprezentowanych referatów, przygotowanych posterów oraz dyskusji i postanowił uhonorować nagrodami liczne wystąpienia.

Komitet Naukowy przyznał również liczne wyróżnienia za zaprezentowane referaty, postery oraz dyskusję na prezentowane tematy:

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach organizowanych przez nas Konferencji.