Podsumowanie konferencji: VIII Forum Młodych Naukowców

Zapraszamy na krótkie podsumowanie ósmej edycji ogólnopolskiej konferencji Forum Młodych Naukowców „Nauki przyrodnicze i medyczne”.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy:

 • przedstawili 20 referatów
 • zaprezentowali 15 posterów – sesja posterowa.

Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (ENG: Journal of Life and Medical Sciences) nr ISSN 2353-13-71) (5 pkt. w wykazie MNiSW).

Uczestnicy konferencji reprezentowali 13 instytucji naukowych:

 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Politechnika Warszawska
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM w Bydgoszczy)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski

Komitet Naukowy postanowił uhonorować nagrodami następujące wystąpienia:

Referaty – nagrody:
I miejsce:

 • inż. Miłosz Rutkowski, dr Lidia Krzemińska-Fiedorowicz, dr hab. Gohar Khachatryan, prof.UR, dr inż. Karol Bulski, dr inż. Anna Kołton, prof. UR (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) „Hamowanie zakażenia drobnoustrojowego przy zastosowaniu różnych stężeń nanocząstek srebra oraz ocena ich wpływu na stopień kiełkowania nasion Pomidora zwyczajnego (Solanym lycopersicum) w kulturach in vitro”

II miejsce:

 • Maciej Dymczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Nowe technologie w życiu współczesnego człowieka i ich wpływ na wzrok”

III miejsce:

 • Jakub Klas, Klaudia Piwowar, Natalia Kluz, lek. med. Katarzyna Szklener  (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Ksylometazolina i oksymetazolina – niecodzienne działanie leków stosowanych na co dzień”
 • mgr Pola Łomża (Politechnika Warszawska) „Mikrobiologiczne procesy dehalogenacji w gruntach rolnych”

Postery – nagrody:
I miejsce:

 • lek. Krystian Ciechański (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) “Effect of empagliflozin on liver fat in patients with type 2 diabetes and nonalcoholic fatty liver disease – review of a randomizedcontrolled trial”

II miejsce:

 • dr n. med. Paulina Gil-Kulik, dr n. med. Alicja Petniak, mgr Agnieszka Wilińska, mgr Monika Czuba, dr Rafał Szymanowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Wpływ warunków hodowli in vitro na cykl komórkowy mezenchymalnych komórek macierzystych”
 • mgr Bartosz Korinth (Uniwersytet Gdański) “The economic consequences of the COVID-19 pandemic on international tourism”
 • mgr Olga Kuźmycz (Uniwersytet Łódzki) „Ocena wpływu Gardnerella vaginalis na zmiany molekularne komórek nowotworowych endometrium Ishikawa i HEC-1A”

II miejsce:

 • lic. Angelika Rudo, lic. Iga Szpakowska, lic. Anna Mazurek, lic. Marta Główka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) „Podróżowanie samochodem osobowym w roli kampera – ekologiczne czy nie?”
 • lic. Iga Szpakowska, lic. Anna Mazurek, lic. Marta Główka, lic. Angelika Rudo (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) „Morsowanie jako metoda rekreacji ruchowej w sezonie jesienno-zimowym i jego wpływ na zdrowie”
 • lic. Katarzyna Salomońska  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM w Bydgoszczy)) „Dysfunkcje seksualne występujące po porodzie”
 • mgr Aleksander Herman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) „Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych a style radzenia sobie ze stresem”
 • mgr Małgorzata Wasilewska, prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) „Synteza i badanie właściwości strukturalnych, adsorpcyjnych i termicznych kompozytów alginianowo-węglowych”

Komitet Naukowy przyznał również liczne wyróżnienia za zaprezentowane referaty, postery oraz dyskusję na prezentowane tematy:
Referaty:

 • Aleksandra Ozygała (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Od diagnozy do najdroższego leczenia na świecie”
 • Eliza Wargala, Agnieszka Zalewska, Martyna Sławska, dr inż. Magdalena Toporowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) „Stosowanie mikroplastiku w kosmetykach i jego rola w zanieczyszczeniu środowiska – wyniki ankiety badawczej prowadzonej na grupie studentów kierunku kosmetycznego”
 • Iga Luszawska, Magdalena Maksymiuk (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie) „Związek cech osobowości studentów z predyspozycją do uzależnień behawioralnych na przykładzie nałogowego używania mediów społecznościowych”
 • Izabela Sztybór, Klaudia Kułak (Uczelnia Łazarskiego) „Wpływ smogu na układ oddechowy oraz na układ krążenia”
 • Justyna Dąbrowska, dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka,  dr n. farm. Monika Gawrońska-Grzywacz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Jak badania na modelu zebrafish przyczyniają się do zrozumienia wpływu ksenobiotyków na środowisko i zdrowie człowieka”
 • lek. wet. Małgorzata Manastyrska, dr hab. Radosław Radzki prof. UP, dr hab. Marek Bieńko (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) „Produkty zawierające CBD – rodzaje, działanie i wykorzystanie w weterynarii”
 • lic. Marcelina Strachanowska (Uniwersytet Łódzki) „Senescencja w komórkach ośrodkowego układu nerwowego w chorobach neurodegeneracyjnych”
 • mgr farm. Barbara Krzemińska, mgr Izabela Borkowska, dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS, dr hab. Katarzyna Szewczyk, prof. UM Lub (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Fluorescencja chlorofilu a jako wskaźnik sprawności aparatu fotosyntetycznego liści gatunków roślin cotoneaster (C. hissaricus, C. hsingshangensis, C. roseus, C. nebrodensis)”

Postery:

 • lek., mgr Paweł Pawlica (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) „Zarys stosowanych i eksperymentalnych metod leczenia raka dróg żółciowych”
 • mgr Anita Błachut, mgr Mateusz Jochemczak (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) „Pacjent czy klient w ujęciu prawnym. Komercjalizacja Usług Medycznych”
 • mgr Monika Czuba, dr Paulina Gil-Kulik, dr Alicja Petniak, mgr Agnieszka Wilińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Wyzwania diagnostyczne w zespole Angelmana”

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach organizowanych przez nas Konferencji.