Podsumowanie ogólnopolskiej Konferencji „Współczesna RODZINA w ujęciu interdyscyplinarnym”


Ogólnopolska Konferencja
"Współczesna RODZINA w ujęciu interdyscyplinarnym"

Zapraszamy na podsumowanie pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesna RODZINA w ujęciu interdyscyplinarnym”.

Konferencja odbyła się 18 grudnia 2021 r. na platformie ClickMeeting (3 sesje referatowe) i fb Stowarzyszenia Młodych Naukowców (sesja posterowa).

Konferencję rozpoczął panel ekspertów: 

 • dr hab. Magdalena Arczewska (Uniwersytet Warszawski) – Przemiany współczesnej rodziny, a dobro dziecka
 • dr hab. Beata Szluz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – “Dzieci są jak przelotne ptaki” – pokoleniowa zmiana wchodzenia w dorosłość na przykładzie wybranych państw europejskich
 • dr Dagmara Musiał (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) – Specyfika specjalności “Psychologia Rodziny”

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy:

Uczestnicy konferencji reprezentowali 10 instytucji naukowych:

 • Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (ENG: Journal of Life and Medical Sciences), nr ISSN 2353-13-71 (5 pkt. w wykazie MEiN) lub w monografii naukowej.

Komitet Naukowy postanowił uhonorować wyróżnieniami:

referat: Natalii Gałązki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pt. Obrazy współczesnego polskiego rodzicielstwa na przykładzie użytkowników aplikacji Instagram

postery:

 • Antoniny Kurowskiej, Dominiki Mech, Bartłomieja Adamskiego, dr. hab. n. farm. Nazara Trotsko, dr. hab. n. farm. Marty Kruk-Słomki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) pt. Synteza nowych pochodnych 3-aminotiazolidyn-4-onu pod kątem aktywności przeciwpasożytniczej w kontekście farmakoterapii toksoplazmozy
 • Bartłomieja Adamskiego, Dominiki Mech, Antoniny Kurowskiej, prof. dr hab. n. farm. Grażyny Białej, dr hab. n. farm. Marty Kruk-Słomki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) pt. Inhibitor rozkładu endokannabinoidów w mózgu, kml 29 odwraca zaburzenia kognitywne w zwierzęcym modelu schizofreniiKomitet Naukowy

prof. Galina Bevz (kierownik Pracowni Psychologii Komunikacji Instytutu Psychologii Społecznej i Politycznej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)
dr hab. Beata Szluz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Magdalena Arczewska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Krzysztof Stachyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów, Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę)
dr Dagmara Musiał (Instytut Psychologii UMCS, Koordynator Specjalności „Psychologia Rodziny”)
dr Jolanta Karwat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Paulina Gil-Kulik (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)Komitet Organizacyjny

dr Agata Kobyłka (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – przewodnicząca 
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców) – wiceprzewodniczący
mgr Joanna Koch-Lęgieć – sekretarz Konferencji
dr Paulina Gil-Kulik (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Aleksander Herman (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
mgr Anna Pawłowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Dorota Suszczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Karolina Bieńko (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)
Aleksandra Ozygała (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)
Marta Więckowska (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)
Monika Wójcik (SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, UM w Lublinie)