Podsumowanie konferencji: Polish Scientific Conference NATURE 2021

Zapraszamy na krótkie podsumowanie pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji Polish Scientific Conference NATURE 2021.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy:

Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (5 pkt. w wykazie MNiSW).

Uczestnicy konferencji reprezentowali 18 instytucji naukowych:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
 • Politechnika Gdańska
 • Polska Akademia Nauk
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warszawski

Komitet Naukowy postanowił uhonorować nagrodami następujące wystąpienia:

Referaty – nagrody:
I miejsce:

 • mgr Aneta Kowal, mgr Magdalena Kołodziej, mgr Kornelia Łach, dr hab. Ewa Kaznowska, prof. UR, dr hab. Józef Cebulski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) „Obrazowanie FTIR w diagnostyce gruczolakoraka płuc”
 • mgr Agnieszka Topa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Przyrodnicze i społeczne skutki powstania Zbiornika Dobczyckiego”

II miejsce:

 • mgr Dorota Suszczyk, mgr Anna Pawłowska, mgr Agata Chudzik, mgr Patrycja Gierszon, prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Rola mieloidalnych komórek supresorowych (MDSCs) w patogenezie endometriozy oraz transformacji do różnych podtypów raka jajnika”
 • Magdalena Radtke, Paweł Mroczek, Weronika Pyka (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) „Zmiany stężenia 5-hydroksymetylofurfuralu (5-HMF) w miodach podczas ich przechowywania”
 • Magdalena Tuczyńska, dr n. med. Przemysław Kopczyński, dr n. med. Agata Tuczyńska (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego) „Badanie poziomu stresu w trakcie pobierania wycisków wewnątrzustnych u dzieci w wieku 6-9 lat”
 • lic. Jakub Miksa (Uniwersytet Warszawski) „Epizody niżowe w Warszawie w półroczach chłodnych lat 2015-2020″

Postery – nagrody:
I miejsce:

 • lic. Adrianna Gielecińska, mgr Mateusz Kciuk (Uniwersytet Łódzki) „Wpływ NAD+ zależnych sirtuin na starzenie komórkowe C. elegans

II miejsce:

 • dr inż. Magdalena Dykiel, dr inż. Bernadetta Bienia, dr inż. Jolanta Baran, inż. Ewelina Haręzga-Ciurkot (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie) „Konsumencka ocena atrakcyjności napojów mlecznych”
 • dr Paulina Gil-Kulik, mgr Agnieszka Wilińska, dr Alicja Petniak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), „Ocena fenotypowa mezenchymalnych komórek macierzystych sznura pępowiny”
 • mgr farm. Katarzyna Duzowska, dr hab. Adriana Mika, dr hab. Tomasz Śledziński (Gdański Uniwersytet Medyczny) „Colorectal cancer – impact on tissue and blood fatty acid profile”
 • mgr Kaja Czarnecka, dr hab. Magdalena Kuchcik, dr Jarosław Baranowski (Polska Akademia Nauk) „Wartość wskaźników zagospodarowania przestrzennego otoczenia punktu pomiarowego a okresy upalne tam notowane”
 • lic. Dominika Nguyen Ngoc, mgr Karolina Włodarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) „Zróżnicowanie genetyczne populacji endofitów szczodrzeńca zmiennego Chamaecytisus albus
 • lic. Paulina Mormol, dr Magdalena Ciechańska (Uniwersytet Łódzki) „Modyfikacje N-benzylo i N-benzylo-2,7-di-tert-butylopireno-1-karboksytioamidu”
 • Aleksandra Czuryk, Patrycja Borowiec, Iga Gackiewicz, Damian Gos (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) „Analiza predyspozycji psów rasy nowofundland do użytkowania w ratownictwie wodnym”

Komitet Naukowy przyznał również liczne wyróżnienia za zaprezentowane referaty, postery oraz dyskusję na prezentowane tematy:
Referaty:

 • mgr Karolina Włodarczyk, lic. Dominika Nguyen Ngoc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) „Genetyczne zróżnicowanie mikrosymbiontów wyizolowanych z brodawek korzeniowych szczodrzeńca zmiennego (Chamaecytisus albus)”
 • mgr Karolina Wojciechowska, mgr Patrycja Głaz, mgr Agata Rosińska, mgr farmacji Dominik Straszak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Zastosowanie i znaczenie naturalnych antyoksydantów w kosmetologii”
 • lic. Wiktoria Zacharkiewicz (Uniwersytet Warszawski) „Przekraczanie norm stężenia PM10 w aglomeracji krakowskiej w półroczach chłodnych lat 2016-2021”
 • Agnieszka Kwiatkowska, Maciej Małyszek, Anna Rekowska, Alicja Groszek (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Czy temat ospy prawdziwej jest nadal aktualny?”
 • Anna Ulewicz (Śląski Uniwersytet Medyczny) „Nawyki i preferencje żywieniowe dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”
 • Joanna Piruta, Patrycja Ostaszewska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) „Wpływ stylu życia na zdrowie człowieka”
 • Justyna Dąbrowska, dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka, dr n. farm. Monika Gawrońska-Grzywacz, dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Ocena toksyczności nowozsyntezowanych pochodnych fenylpiperazyny w modelu zebrafish”
 • Karolina Bieńko, Monika Wójcik, Marta Więckowska, Justyna Białek, dr n. med. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Jak zwiększyć efektywność hodowli komórek macierzystych?”
 • Samira Darwish, lic. Katarzyna Salomońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy) „Ocena postaw wobec przyboru masy ciała w ciąży i ich związku z postrzeganiem atrakcyjności kobiet i satysfakcji seksualnej”

Postery:

 • dr inż. Bernadetta Bienia, inż. Ewelina Dunaj, dr inż. Magdalena Dykiel, dr inż. Jolanta Baran (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie) „Wykorzystanie kulinarne warzyw kapustnych w aspekcie właściwości prozdrowotnych”
 • mgr Małgorzata Łopatyńska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) „Wpływ rapamycyny na zwiększony poziom stresu oksydacyjnego w szczurzym modelu płodowego zespołu alkoholowego”
 • inż. Sylwia Oleś (Politechnika Gdańska) „Reaktory zawiesinowe w produkcji metanolu”
 • lic. Paulina Helisz, lic. Natalia Kaczmarczyk, lic. Weronika Gwioździk, dr n. med. Beata Całyniuk (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) „Rola mikrobioty jelitowej w aspekcie alergii”

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach organizowanych przez nas Konferencji.