POLISH SCIENTIFIC CONFERENCE NATURE 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Polish Scientific Conference

NATURE 2021

 Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się 12 czerwca 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie odbędzie się w formie on-line. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji. 

Organizator: Stowarzyszenie Młodych Naukowców

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Komitet Organizacyjny

dr Agata Kobyłka (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – przewodnicząca
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku)
dr Paulina Gil-Kulik (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w w Lublinie)
mgr Aleksander Herman (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
mgr Anna Pawłowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Dorota Suszczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Maciej S. Bryś 
mgr Małgorzata Wasilewska (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
lic. Angelika Rudo (Studenckie Koło Naukowe Turystyczno-Krajoznawcze, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
lic. Anna Mazurek (Studenckie Koło Naukowe Turystyczno-Krajoznawcze, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
lic. Iga Szpakowska (Studenckie Koło Naukowe Turystyczno-Krajoznawcze, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
lic. Marta Główka (Studenckie Koło Naukowe Turystyczno-Krajoznawcze, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Dominika Przywara (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Karolina Bieńko (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Marta Więckowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Monika Wójcik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Iwona Wertel (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Dariusz Wolski (Centrum Badawczo-Rozwojowe Ekoplon)
dr Jolanta Karwat (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Jerzy Koproń (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Julia Wojciechowska-Solis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczne w Lublinie)
dr Magdalena Kugiejko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr inż. Magdalena Myszura (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku)
dr Milena Jaremek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)