Praktyczne szkolenie: Edukacja krajoznawcza – techniki i narzędzia

Jestem akapitem tekstu.

Dla kogo?

Forma

Program szkolenia

Cena

Kontakt

Zgłoszenia - nabór ciągły

Ocena szkolenia przez uczestników

0
ogólna ocena szkolenia

(1: bardzo słabe – 5: bardzo dobre)

0
przydatność zdobytej wiedzy, umiejętności w pracy zawodowej

(1: nieprzydatne z punktu widzenia mojej pracy – 5: bardzo przydatne)

0
ocena materiałów dydaktycznych

(1: bardzo złe – 5: bardzo dobre)

0
Przydatność dodatkowych materiałów np. szablony, narzędzia

(1: nie wykorzystam ich – 5: wykorzystam je podczas zajęć)

Uczestnik kursu

„Muszę przyznać, że całościowo mam bardzo pozytywną opinię o szkoleniu. Świetnie przygotowane treści, niezwykle czytelne i w prosty sposób wyjaśniające wszystkie kwestie. Gratuluję i dziękuję za możliwość dokształcenia się. Zdobytą wiedzę z pewnością wykorzystam w praktyce.”