Staże w Niemczech dla absolwentów i doktorantów

 

Program stypendialny DBU ma ułatwić młodym absolwentom rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Program umożliwia odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska. Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku (źródło).

Stypendium Fundacji DBU możesz otrzymać, jeśli:

> jesteś absolwentem polskiej uczelni (dyplom magistra) albo studentem ostatniego roku studiów, który uzyska dyplom magistra najpóźniej do końca stycznia 2018 r. (w tym także doktoranci), a dodatkowo interesujesz się tematyką ochrony środowiska,

> uzyskałeś dyplom ukończenia studiów w ciągu ostatnich trzech lat,

> nie ukończyłeś 31 roku życia,

> posiadasz stały pobyt w Polsce.

 

Harmonogram:

  • Termin składania wniosków: 16.06.2018 - 16.09.2018. Wnioski o stypendium należy składać poprzez stronę DBU www.dbu.de/2584.html.
  • Rozmowy kwalifikacyjne: 17-18 października 2018 r., Poznań. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  • Uroczystość wręczenia stypendiów: 24 listopada 2018 r., Warszawa.
  • Wyjazd do Niemiec: Luty 2019 r. Właściwą część stypendium poprzedza dwutygodniowy kurs wprowadzający obejmujący intensywną naukę języka niemieckiego oraz program kulturalno-wycieczkowy.