V Forum Młodych Przyrodników – podsumowanie

 

Zapraszamy na krótkie podsumowanie tegorocznej ogólnopolskiej konferencji V Forum Młodych Przyrodników „Rolnictwo-Żywność-Zdrowie”. Głównymi organizatorami było Stowarzyszenie Młodych Naukowców oraz Samorząd Doktorantów UP w Lublinie. Honorowy patronat nad Konferencja objęła prof. dr hab. Halina Buczkowska (Prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP Lublin).

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy przedstawili 30 referatów (w tym 4 w języku angielskim) oraz zaprezentowali 29 posterów (w tym 7 w języku angielskim). Prezentowane przez uczestników badania dotyczyły trzech głównych działów tematycznych: rolnictwo, żywność, zdrowie. Pojawiły się również prace interdyscyplinarne, które łączyły w sobie kilka dziedzin. Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Nauki Przyrodnicze” (2 pkt. w wykazie MNiSW). Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z Konferencji na Facebooku.

Uczestnicy V FMP reprezentowali 7 instytucji naukowych:

  • Instytut Agrofizyki Państwowej Akademii Nauk, oddział w Lublinie
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wykład inauguracyjny pt. „2018 – China-Poland Training Course on Food Safety and Import-Export Inspection Technology” zaprezentował dr hab. Bartosz Sołowiej.

Komitet Naukowy w składzie: prof. dr hab. Renata Nurzyńska, dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, dr n. rol. Mateusz Gortat, dr n rol. Milena Bajda, dr n. med. Ewa Dudzińska, dr n. med. Paulina Gil-Kulik, dr n. med. Jolanta Karwat, dr n. med. Lidia Kotuła postanowił uhonorować nagrodami i wyróżnieniami następujące wystąpienia:

Referaty – nagrody:
I miejsce: mgr Katarzyna Nowak (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin): „Nowe zastosowanie grzybowych α-glukanów”
II miejsce: mgr inż. Magdalena Kurzyna-Szklarek (UP, Lublin): „Zawartość miedzi i cynku w jęczmieniu jarym i buraku cukrowym w zależności od zróżnicowanego nawożenia mineralnego”
III miejsce: inż. Patrycja Skowronek (UP, Lublin): „ Przegląd i charakterystyka popularnych miodów pod kątem rodzaju nektaru/spadzi uzyskiwanego z pożytków pszczelich”

Referaty – wyróżnienia:
inż. Bartłomiej Iwański (UP, Lublin): „Metallo-β-laktamazy – nowe zagrożenie w leczeniu klinicznym”
mgr Ewelina Surdacka (UP, Lublin): „Agroturystyka jako forma wypoczynku w opinii turystów województwa świętokrzyskiego”
mgr inż. Anna Kononiuk (UP, Lublin): „Biogenic amines in food”
mgr inż. Ewa Habza (UP, Lublin): „The role of vitamin C in cancer treatment”
mgr inż. Małgorzata Góral (UP, Lublin): „Wpływ dodatku inuliny na wybrane właściwości fizykochemiczne lodów wegańskich”

Postery – nagroda:
inż. Magdalena Kulińska (UP, Lublin): „Efekty oddziaływania L-proliny na rozwielitki (Daphnia magna) w warunkach stresu cieplnego”

Postery – wyróżnienia:
Angelika Rudo, Iga Szpakowska (UP, Lublin): „Czynniki stresogenne w środowisku studenckim”
Gabriela Jurecka (UP, Lublin): „Diagnostic of congenital haemorrhage diathesis – clinical case in dogs”
Wojciech Gadziński (UP, Lublin): „Kojarzenie międzybarwne i krzyżowanie rasowe u Kalifornii oraz wstęp w doskonalenie stada królików rasowych”
inż. Bartłomiej Iwański (UP, Lublin): „Antybiotykooporność – skąd się wzięła i jak działa”
inż. Karolina Filipek (UMCS, Lublin): „Ocena organoleptyczna win owocowych domowej produkcji”
mgr inż. Jagoda Szafrańska (UP, Lublin): „Bakteriocyny – naturalne konserwanty żywności”

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku.

Komitet Organizacyjny:
Mgr Aleksandra Łoś – Przewodnicząca
Mgr Agata Kobyłka – Wiceprzewodnicząca
Dr n. med. Jolanta Karwat
Dr n. med. Lidia Kotuła
Dr n. med. Paulina Gil-Kulik
Dr n. rol. Mateusz Gortat
Dr n. rol. Milena Bajda
Lek. wet. Katarzyna Putowska
Lek. wet. Anna Radlińska
Lek. wet. Dariusz Wolski
Mgr inż. Marcin Natoniewski
Mgr inż. Katarzyna Niewęgłowska
Mgr Małgorzata Sęczkowska
Mgr Anna Pawłowska
Mgr Michał Schulz
Mgr Dorota Suszczyk
Inż. Adam Miedzwiecki
Angelika Rudo
Iga Szpakowska