VI Forum Młodych Przyrodników

 

Zapraszamy na krótkie podsumowanie tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Konferencji VI Forum Młodych Przyrodników „Rolnictwo-Żywność-Zdrowie”.

Głównymi organizatorami było: Stowarzyszenie Młodych Naukowców oraz Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Swoją obecnością zaszczyciła nas Prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP Lublin prof. dr hab. Halina Buczkowska.

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy:

 • przedstawili 51 referatów (w tym 16 w języku angielskim),
 • zaprezentowali 22 postery (w tym 6 w języku angielskim).

Prezentowane przez uczestników badania dotyczyły trzech głównych działów tematycznych: rolnictwo, żywność, zdrowie. Pojawiły się również prace interdyscyplinarne, które łączyły w sobie kilka dziedzin. Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Nauki Przyrodnicze” (5 pkt. w wykazie MNiSW). Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z Konferencji na Facebooku.

Uczestnicy VI FMP reprezentowali 10 instytucji naukowych:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ślaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku

Komitet Naukowy w składzie: prof. dr hab. Renata Nurzyńska (UP w Lublinie), dr hab. inż. Bartosz Sołowiej (UP w Lublinie), dr n. med Agnieszka Chłopaś-Konowałek (Instytut Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o.), dr n. med. Ewa Dudzińska (UM w Lublinie), dr n. med. Paulina Gil-Kulik (UM w Lublinie), dr n. rol. Mateusz Gortat (SMN), dr n rol. Milena Bajda (UP w Lublinie), dr n. med. Jolanta Karwat (UM w Lublinie), dr n. med. lek. Lidia Kotuła (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), dr n. chem. Anna Stępniowska (UP w Lublinie), dr n. wet. Dariusz Wolski (SMN), lek med. Paweł J. Pawlica (ŚUM w Katowicach) postanowił uhonorować nagrodami i wyróżnieniami następujące wystąpienia:

Referaty – nagrody:
I miejsce: mgr Katarzyna Grygorczuk-Płaneta (UMCS, Lublin): „Efekty działania lizozymu ludzkiego na składniki ściany komórkowej Candida albicans
II miejsce: dr Bartosz Bojarski (UR, Kraków): „Oddziaływanie herbicydów na ultrastrukturę skrzeli i wątroby oraz aktywność wybranych enzymów u karpia”
III miejsce: lek. wet. Dominik Łagowski, dr hab. Sebastian Gnat, dr hab. Aneta Nowakiewicz, profesor UP (UP, Lublin): „One clinical lesion – two different dermatophytes. First case of multiple-species dermatophytosis in calves caused by Trichophyton benhamiae and Trichophyton verrucosum

Referaty – wyróżnienia:
dr Ewa Dudzińska, dr Katarzyna Wojciechowska, Monika Przybysz, Agata Jaszczuk (UM, Lublin): „Ocena fizykochemiczna kremów kosmetycznych z dodatkiem wina z dzikiej róży oraz nalewki alkoholowej z bursztynu”
lek. wet. Małgorzata Manastyrska, lek. wet. Aleksandra Kimicka (UP, Lublin): „Feline Asthma (Bronchitis Allergica). How to take care of a cat which suffer from Feline Asthma?”
Iga Szpakowska, Helena Chmielewska (UP, Lublin): „Profilaktyka młodych kobiet”
Dominika Oknińska, Julia Kostrzewa (UP, Lublin): „Śledź wędzony- zagrożenie Anisakiozą w lubelskich sklepach”
Karol Lorenc, Mateusz Pawlicki, Anna Łopuszyńska, Zofia Misztal, Magdalena Kozioł (UM, Lublin): „Ziołolecznictwo w leczeniu depresji”
Krystian Cholewa, Sylvia Chiriboga-Oleszczak, Klaudia Artykiewicz, Magdalena Kozyra (UM, Lublin): „Współczesne spojrzenie na współwystępowanie depresji i łuszczycy”
Paweł Mroczek, Weronika Pyka, Maciej Maciejczyk, Magdalena Radtke, Leszek Czernik (ŚUM, Katowice): „Ognisko bez pianek? Oznaczenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w grillowanych piankach „Marshmallow””

Postery – nagrody:
I miejsce: mgr Agnieszka Sasal, dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko prof. nadzw. UMCS, mgr Katarzyna Jędruchniewicz (UMCS, Lublin): „Oznaczanie cytrynianu sildenafilu na miniaturowej zespolonej elektrodzie węglowej”
II miejsce: mgr Katarzyna Jędruchniewicz (UMCS, Lublin) „Zastosowanie miniaturowych, sitodrukowanych elektrod węglowych w analizie jonów metali w próbkach wód”

Postery – wyróżnienia:
dr Grzegorz Łazarski (UP, Lublin): „Zmiany w rozmieszczeniu chwastów kalcyfilnych na Wzgórzach Chęcińskich (Wyżyna Małopolska)”
dr Paulina Gil-Kulik, Małgorzata Świstowska, Patrycja Działak, Aneta Kowal, Karolina Bieńko, dr Jolanta Karwat, Maria Cioch, prof. dr hab. Janusz Kocki (UM, Lublin): „Ocena wpływu hodowli komórkowej na ekspresję genu DIABLO w hematopoetycznych komórkach macierzystych”
mgr Piotr Selewestruk, dr hab. Paweł Brzęk, prof. Marek Konarzewski (Uniwersytet w Białymstoku): „Stres oksydacyjny u myszy selekcjonowanych na wysoki i niski poziom metabolizmu podstawowego BMR. Czy płeć ma znaczenie?”
inż. Adam Miedzwiecki, Angelika Rudo (UP, Lublin): „Czarnobyl – atrakcja turystyczna. Czy jest zagrożeniem dla zdrowia?”
Iga Szpakowska (UP, Lublin): „Niedobór snu w środowisku studenckim”
Joanna Klinicka, Karolina Kamińska, Sylwia Witek, Jakub Krawczyk, Ewa Zabłocka (UP, Lublin): „Prototheca sp. as the etiological agents of mastitis in dairy cows”
Małgorzata Trochimiak, Małgorzata Materska (UMCS, Lublin): „Porównanie potencjału antyoksydacyjnego ekstraktów z papryki ostrej oraz jego mieszanin z ekstraktami z innych roślin”

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku.

Komitet Organizacyjny:
Mgr Agata Kobyłka (UP w Lublinie) – Przewodnicząca
Dr n. med. Jolanta Karwat (UM w Lublinie)
Dr n. med. Lidia Kotuła (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)
Dr n. med. Paulina Gil-Kulik (UM w Lublinie)
Dr n. rol. Mateusz Gortat (SMN)
Dr n. rol. Milena Jaremek (UP w Lublinie)
Dr n. wet. Dariusz Wolski (SMN)
Mgr inż. Katarzyna Niewęgłowska (UP w Lublinie)
Mgr inż. Marcin Hałabis (UP w Lublinie)
Mgr inż. Marcin Natoniewski (UP w Lublinie)
Mgr Aleksandra Łoś (UP w Lublinie)
Mgr Aleksander Herman (UMCS w Lublinie)
Mgr Anna Pawłowska (UM w Lublinie)
Mgr Dorota Suszczyk (UM w Lublinie)
Mgr Małgorzata Sęczkowska (UMCS w Lublinie)
Mgr Michał Schulz (UP w Lublinie)
Lek. med. Paweł J Pawlica (ŚUM w Katowicach)
Lek. wet. Katarzyna Putowska (SMN)
Inż. Adam Miedzwiecki (SKNT-K, UP w Lublinie)
Lic. Maciej Bryś (UMCS w Lublinie)
Lic. Maria Całka (ŚUM w Katowicach)
Aneta Kowal (SKN LGM, UM w Lublinie)
Angelika Rudo (SKNT-K, UP w Lublinie)
Helena Chmielewska (SKNT-K, UP w Lublinie)
Iga Szpakowska (SKNT-K, UP w Lublinie)
Marta Choma (SKNT-K, UP w Lublinie)

Tagged with: