VIII FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

VIII Forum Młodych Naukowców

Nauki przyrodnicze i medyczne

10 września 2021 roku odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej. Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do udziału. Spotkanie odbędzie się w formie on-line. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji. 

Organizator: Stowarzyszenie Młodych Naukowców

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Komitet Organizacyjny

Komitet Naukowy

mgr Agata Kobyłka – przewodnicząca (UP w Lublinie)
dr n. med. Paulina Gil-Kulik (UM w Lublinie)
dr n. rol. Mateusz Gortat (SMN, LUTW)
mgr Aleksander Herman (UMCS w Lublinie)
mgr Małgorzata Wasilewska (UMCS w Lublinie)

dr n. med. Jolanta Karwat (UM w Lublinie)
dr n. med. Lidia Kotuła (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)
dr n. med. Paulina Gil-Kulik (UM w Lublinie)
dr n. rol. Mateusz Gortat (SMN, LUTW)
dr n. rol. Milena Jaremek (UP w Lublinie)