Konferencje i wydarzenia naukowe

FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW

Od 2014 roku Stowarzyszenie Młodych Naukowców we współpracy z partnerami organizuje cykliczną ogólnopolską konferencję naukową Forum Młodych Przyrodników dla studentów, doktorantów i młodych adeptów nauki. W 2020 roku zmieniono nazwę konferencji na Forum Młodych Naukowców.

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz wymiana doświadczenia i poglądów pomiędzy Młodymi Naukowcami na temat człowieka i jego rozwoju w ujęciu holistycznym – jako części ekosystemu, od środowiska życia, rolnictwa przez etapy produkcji żywności, aż do zdrowia psychicznego i fizycznego. Zakres zostanie poszerzony o zagadnienia z profilaktyki prozdrowotnej, żywności modyfikowanej genetycznie oraz metod diagnostyki laboratoryjnej i medycyny doświadczalnej.


POLISH SCIENTIFIC CONFERENCE NATURE

Pierwsza edycja konferencji planowana jest na czerwiec 2021 roku. Zapraszamy do udziału naukowców, doktorantów, studentów.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:
- nauki rolnicze
- nauki przyrodnicze
- nauki medyczne
- nauki psychologiczne