Konferencje i wydarzenia naukowe

Konferencja "Forum Młodych Przyrodników"

 

Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana cyklicznie od 2014 roku przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców we współpracy z partnerami.

 


VI Forum Młodych Przyrodników
Rolnictwo - Żywność - Zdrowie

 

25 maja 2019 roku odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej konferencji Forum Młodych Przyrodników. Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do Lublina. Konferencja odbędzie się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (sala 102, ul. Głęboka 28). Udział w konferencji jest odpłatny.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Młodych Naukowców oraz Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

I Komunikat VI FMP 2019       Formularz zgłoszeniowy          Wzór streszczenia VI FMP      Regulamin VI FMP          II Komunikat VI FFMP - Harmonogram

 

Uczestnicy konferencji mogą skorzystać z preferencyjnych warunków publikacji artykułu w czasopiśmie Nauki Przyrodnicze (2 pkt. MNiSW). Warunki publikacji artykułu naukowego (PDF).

Osoby zainteresowane konferencją zachęcamy do polubienia naszego profilu na facebooku, dzięki temu będziemy mogli być w stałym kontakcie.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak (UP w Lublinie)
Dr hab. inż. Bartosz Sołowiej (UP w Lublinie)
Dr n. med. Agnieszka Chłopaś-Konowałek (Instytut Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o.)
Dr n. med. Ewa Dudzińska (UM w Lublinie)
Dr n. med. Paulina Gil-Kulik (UM w Lublinie)
Dr n. rol. Mateusz Gortat (SMN)
Dr n. rol. Milena Jaremek (UP w Lublinie)
Dr n. med. Jolanta Karwat (UM w Lublinie)
Dr n. med. lek. Lidia Kotuła (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)
Dr n. chem. Anna Stępniowska (UP Lublin)
Dr n. wet. Dariusz Wolski (SMN)
Lek med. Paweł J. Pawlica (ŚUM w Katowicach)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
Dr n. med. Paulina Gil-Kulik (UM w Lublinie)
Dr n. rol. Mateusz Gortat (SMN)
Dr n. rol. Milena Jaremek (UP w Lublinie)
Dr n. med. Jolanta Karwat (UM w Lublinie)
Dr n. med. Lidia Kotuła (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)
Dr n. wet. Dariusz Wolski (SMN)
Mgr inż. Marcin Hałabis (UP w Lublinie)
Mgr Aleksander Herman (UMCS w Lublinie)
Mgr Agata Kobyłka – Przewodnicząca (UP w Lublinie)
Mgr Aleksandra Łoś (UP w Lublinie)
Mgr inż. Marcin Natoniewski (UP w Lublinie)
Mgr inż. Katarzyna Niewęgłowska (UP w Lublinie)
Lek med. Paweł J Pawlica (ŚUM w Katowicach)
Mgr Anna Pawłowska (UM w Lublinie)
Lek. wet. Katarzyna Putowska (SMN)
Mgr Michał Schulz (UP w Lublinie)
Mgr Małgorzata Sęczkowska (UMCS w Lublinie)
Mgr Dorota Suszczyk (UM w Lublinie)
Lic. Maciej Bryś (UMCS w Lublinie)
Lic. Maria Całka (ŚUM w Katowicach)
Inż. Adam Miedzwiecki (SKNT-K, UP w Lublinie)
Helena Chmielewska (SKNT-K, UP w Lublinie)
Marta Choma (SKNT-K, UP w Lublinie)
Aneta Kowal (SKN LGM, UM w Lublinie)
Angelika Rudo (SKNT-K, UP w Lublinie)
Iga Szpakowska (SKNT-K, UP w Lublinie)


Materiały archiwalne:

Książki abstraktów Forum Młodych Przyrodników: