Bezdomne Zwierzęta

 

Stowarzyszenie Młodych Naukowców od 2008 roku wspiera i współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie mieszczącym się przy ul. Metalurgicznej 5.

Źródło: www Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie

Nasze działania skupiają się na:
- finansowym i rzeczowym wsparciu schroniska (zakup karmy, leków, sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia, poprawę warunków lokalowych, promocję mądrej adopcji);
- prowadzeniu wolontariatu w Schronisku. Stowarzyszenie administruje wolontariatem, zapewnia Wolontariuszom możliwość skorzystania z ubezpieczenia oraz zapewnia środki do działania.

Czym zajmują się Wolontariusze?
- opieką nad zwierzętami (karmienie, czyszczenie boksów itp.);
- higieną zwierząt (mycie, czesanie, strzyżenie) ze środków pochodzących z 1% udało się nam w pełni wyposażyć wolontariat w sprzęt do strzyżenia psów oraz przeszkolić Wolontariuszy;
- socjalizacją zwierząt (aby zwiększyć szansę na adopcję Wolontariusze uczą psy i koty zachowań,tj. chodzenie na smyczy, reagowania na komendy, tolerowania innych zwierząt, higieny, a nawet sztuczek). Zwierzęta przebywające w Schroniskach często tracąc kontakt z człowiekiem - „dziczeją”, my staramy się temu zapobiec przez kontakt z człowiekiem i zabawę;
- odbywaniem wizyt poadopcyjnych (Wolontariusze odwiedzają zwierzaki w ich nowych domach adopcyjnych, aby skontrolować czy nie dzieje się im krzywda oraz pomóc nowym właścicielom swoją radą i doświadczeniem, większość Wolontariuszy to wykwalifikowani zootechnicy, lekarze weterynarii lub behawioryści oraz studenci tych kierunków);
- organizowaniem dni otwartych w Schronisku i innych imprez promujących mądrą adopcje zwierząt (w wybraną niedziele każdego miesiąca Wolontariusze organizują tematyczne dni otwartych drzwi w Schronisku. Ponadto, Wolontariusze biorą udział w licznych imprezach takich jak ZOOPARK, gdzie udają się wraz z pupilami ze Schroniska, aby szukać im nowego domu);
- udzielaniem bezpłatnych porad (Wolontariusze bardzo chętnie doradzą jak dobrać psa i jak sprawnie przeprowadzić cały proces adopcji i aklimatyzacji w nowym domu, z kolei pracownicy Stowarzyszenia służą radą w sprawach związanych z naruszeniem praw zwierząt oraz podejmują interwencję w celu poprawy bytu zwierząt oraz ochrony ich praw).


NABÓR WOLONTARIUSZY
Wszelkie informacje o naborach będą zamieszczane z wyprzedzeniem na stronie naukowcy.org.pl oraz na profilu fb SMN www Schroniska i fb Schroniska.

Wymagania stawiane kandydatom na wolontariusza:
- pełnoletność
- dyspozycyjnośc - szczególnie w weeknedy
- odpowiedzialność
- doświadczenie w pracy ze zwierzętami
- mile widziane wykształcenie kierunkowe

WAŻNE!!!
W celu zapewnienia jak najlepszej opieki naszym podopiecznym oraz bezpieczeństwa pracy wolontariuszom, co jakiś czas przeprowadzamy nabór na stanowisko wolontariusza. Tylko po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, na której sprawdzane są predyspozycje psychologiczne jak i możliwości kandydata, dokonujemy wyboru najlepszych ofert. Możemy przyjąć ograniczoną liczbę wolontariuszy, dlatego staramy się przyjmować te osoby, które posiadają doświadczenie, są odpowiedzialne i mają czas. Liczba wolontariuszy w schronisku waha się w przedziale 40-50 osób. Z przyczyn organizacyjnych nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich osób zgłaszających się do pomocy za co bardzo przepraszamy.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na stanowisko Wolontariusza prosimy o:
- pobranie formularza zgłoszeniowego

- wypełnie go i podpisanie
- dostarczenie  osobiście do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie (ul. Metalurgiczna 5) lub drogą mailową: kontakt@naukowcy.org.pl.

UWAGA !!! Formularze przesłane pocztą będą odrzucane i niszczone. Nie będziemy również przyjmować formularzy które będą wypełnione nieczytelnie odręcznie.


Koordynator: Damian Buk (tel. 739 904 444)

Poprzednicy na stanowisku Koordynatora
2016-2018 Joanna Bock
2015-2016 lek wet. Aleksandra Świeboda
2014-2015 lek wet. Magdalena Tomasikiewicz
2013-2014 lek wet. Karolina Dudziak
2010-2013 lek wet. Michał Dużyk
2008-2010 lek wet. mgr biol. Grzegorz Maliszewski, twórca i organizator wolontariatu