O nas

Stowarzyszenie Młodych Naukowców (dawniej Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych) zostało założone przez studentów biologii z inicjatywy Mateusza Gortata w 2007 roku. Od 2011 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) i może otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (numer konta Raiffeisen Bank Polska S.A.: 93 1750 0012 0000 0000 3852 8769). W dniu 30 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie przyjęło nową nazwę, która brzmi: Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Stowarzyszenie od początku skupiało swoje działania na promocji rozwoju nauk oraz pomocy bezdomnym zwierzętom. Od 2008 roku Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 5. Współpraca ta trwa do dziś i polega na organizacji wolontariatu w Schronisku oraz wsparcia finansowego i rzeczowego Schroniska.

Czasopismo Naukowe „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (ENG: Journal of Life and Medical Sciences) nr ISSN 2720-6823 jest kontynuacją czasopisma Nauki Przyrodnicze (ISSN 2353-1371). Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2013 roku.

Wydajemy również monografie i materiały konferencyjne.

Od 2014 roku Stowarzyszenie Młodych Naukowców we współpracy z partnerami organizuje cykliczną ogólnopolską konferencję naukową Forum Młodych Przyrodników dla studentów, doktorantów i młodych adeptów nauki. W 2020 roku zmieniono nazwę konferencji na Forum Młodych Naukowców.

W 2021 roku Stowarzyszenie zorganizowało pierwsze edycje konferencji naukowych: Polish Scientific Conference NATURE i "Współczesna RODZINA w ujęciu interdyscyplinarnym".

         

Od 2015 roku Członkowie Stowarzyszenia zdecydowali o powołaniu zespołu tematycznego pod nazwą Instytut Edukacji i Doskonalenia Praktycznego w ramach, którego organizujemy odpłatne, jak i bezpłatne kursy i szkolenia. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP w Lublinie pod pozycją nr 2.06/00049/2018 (decyzja o wpisie).

W początkowym okresie funkcjonowania Stowarzyszenia jego członkami byli głównie studenci. Jednak wraz z upływem czasu większość z nich rozpoczęła studia doktorancie lub uzyskała już tytuł doktora nauk co zaowocowało pomysłem zmiany nazwy na Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Członkami Stowarzyszenia są studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy związani z lubelskimi uczelniami.

Do naszych najważniejszych inicjatyw należy zaliczyć:

- pomoc finansową i rzeczową zwierzętom w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie (ponad 50 % działań skupia się na realizacji tego celu);
- wolontariat w Schronisku;
- bezpłatne zajęcia dla maturzystów z biologii i chemii organizowane corocznie od 2012 roku;
- działalność wydawnicza (czasopismo Nauki Przyrodnicze);
- organizacja cyklicznej konferencji naukowej (Forum Młodych Przyrodników);
- działania wspierające rozwój i popularyzację nauk przyrodniczo-medycznych.

 


WŁADZE STOWARZYSZENIA

ZARZĄD

dr Mateusz Gortat - Prezes Zarządu
dr Agata Kobyłka - Wiceprezes Zarządu
mgr Aleksander Herman - Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

lek. wet. Katarzyna Putowska (doktorantka UP) - Przewodnicząca
Przemysław Czerniak - Członek
mgr Anna Pawłowska - Członek