Konferencje

FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW

Od 2014 roku Stowarzyszenie Młodych Naukowców we współpracy z partnerami organizuje cykliczną ogólnopolską konferencję naukową Forum Młodych Przyrodników dla studentów, doktorantów i młodych adeptów nauki. W 2020 roku zmieniono nazwę konferencji na Forum Młodych Naukowców.

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz wymiana doświadczeń i poglądów pomiędzy Młodymi Naukowcami na temat człowieka i jego rozwoju w ujęciu holistycznym – jako części ekosystemu, od środowiska życia, rolnictwa przez etapy produkcji żywności, aż do zdrowia psychicznego i fizycznego. Zakres zostanie poszerzony o zagadnienia z profilaktyki prozdrowotnej, żywności modyfikowanej genetycznie oraz metod diagnostyki laboratoryjnej i medycyny doświadczalnej.


POLISH SCIENTIFIC CONFERENCE NATURE

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w czerwcu 2021 roku. Zapraszamy do udziału naukowców, doktorantów, studentów.

Zakres tematyczny konferencji:
- nauki rolnicze
- nauki przyrodnicze
- nauki medyczne
- nauki psychologiczne


KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA "WSPÓŁCZESNA  RODZINA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM" 

Pierwsza edycja konferencji odbędzie się w grudniu 2021 roku. Zapraszamy do udziału naukowców, doktorantów, studentów.

logo współczesna rodzina konferencja

Zakres tematyczny konferencji:
- rodzina w naukach społeczno-humanistycznych (psychologii, socjologii, pedagogiki, etyki, antropologii)
- rodzina w kontekście nauk medycznych i o zdrowiu
- teologia małżeństwa i rodziny
- pedagogika społeczna i socjalna
- rodzina w kulturze i sztuce
- polityka rodzinna