1% podatku

 1% PODATKU

Stowarzyszenie funkcjonuje i pomaga innym dzięki środkom pieniężnym otrzymanym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Serdecznie dziękujemy osobom, które nas wspierają i zachęcamy do regularnego przekazywania 1% podatku na nasze działania.

Zebrane środki w ponad 50% wykorzystujemy na pomoc bezdomnym zwierzętom i prowadzenie wolontariatu. Pozostałe są przez nas zagospodarowane na wsparcie rozwoju młodzieży, studentów oraz działania mające na celu popularyzacje wiedzy z dziedzin przyrodniczo-medycznych.

 

Jak przekazać 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia Młodych Naukowców?

DAROWIZNY

Można nas wesprzeć, również przez przekazanie darowizny. W tytule przelewu mogą Państwo określić cel na jaki mamy wykorzystać przekazane środki. W przypadku nie określenia sposobu wydatkowania środków darowizna zostanie przekazana na wydatki Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Dane do przelewu
Stowarzyszenie Młodych Naukowców
ul. Wyżynna 20/56
20-560 Lublin
nr konta BNP Paribas: 93 1750 0012 0000 0000 3852 8769
Tytuł przelewu: DAROWIZNA np. Schronisko

 

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

Pobierz grafikę i ustaw jako tło w profilu na facebooku.

Stowarzyszenie Młodych Naukowców1% podatku (zdjęcie w tle FB)