Monografie

 

MONOGRAFIE NAUKOWE

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, p0z. 392, §10 ust. 1)

§ 10. 1. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:
1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

§ 10. 2. Monografią naukową jest również:
1) recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
a) na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
b) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
2) edycja naukowa tekstów źródłowych.

 

NABÓR ROZDZIAŁÓW DO MONOGRAFII NAUKOWEJ „Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym” - SZCZEGÓŁY

Termin zgłoszeń przedłużamy do 10.01.2022

 

 

Wskazówki dla autorów
Wydawnictwo SMN: zasady publikacji i etyka
Oświadczenie autora publikacji
Zasad etyki COPE