Kursy i szkolenia

Członkowie Stowarzyszenia Młodych Naukowców powołali do istnienia w ramach struktur Stowarzyszenia zespół tematyczny pod nazwą Instytut Edukacji i Doskonalenia Praktycznego, którego celem jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia związanych z popularyzacją nauk przyrodniczych i medycznych oraz wsparciem rozwoju naukowego. Cele te są realizowane przez organizację szkoleń, kursów i warsztatów. Instytut będzie funkcjonował na zasadzie odpłatnej działalności statutowej. Co to oznacza dla naszych klientów? Cena naszych szkoleń będzie znacznie niższa niż u konkurencji. Na cenę szkolenia składać się będzie koszt zapewnienia lokalu, zaplecza w postaci platformy e-learningowej, koszty administracyjne oraz wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Stowarzyszenie nie będzie osiągało zysku z tytułu prowadzenia szkoleń, kursów i warsztatów.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z rozwijającej się oferty szkoleń z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych i medycznych. Gwarantujemy Państwu niskie ceny i wysoką jakość. Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają certyfikat i/lub zaświadczenie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kierownik IEiDP kursów i szkoleń: dr Mateusz Gortat, tel. 661 657 875.

OFERTY KURSÓW I SZKOLEŃ