Journal of Life and Medical Sciences – 20 pkt. MEiN

Journal of Life and Medical Sciences - 20 pkt. MEIN

Miło nam poinformować, że wydawane przez Stowarzyszenie czasopismo Journal of Life and Medical Sciences (ISSN 2720-6823) uzyskało 20 punktów MEiN wg Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Ideą czasopisma jest umożliwienie publikacji prac oryginalnych oraz przeglądowych przygotowanych przez młodych naukowców (studentów działających w kołach naukowych, doktorantów, młodych pracowników nauki).

Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane z zachowaniem najwyższych standardów określonych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej.