Journal of Life and Medical Sciences 2 (34)/2022


Journal of Life and Medical Sciences 2 (34)/2022

Sara Hmaidan, Małgorzata Łopatyńska-Mazurek, Ewa Gibuła-Tarłowska, Ewa
Kędzierska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Drugs abused to enhance brain capabilities

PDF

Marta Jurkiewicz , Jolanta Karpińska-Ciuba, Dagmara Podgórska-Kowalczyk, Andrzej Basza (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu)

Nursing a patient with type 2 diabetes after SARS-CoV-2 infection

PDF