Jubileusz – 15 lat działalności Stowarzyszenia Młodych Naukowców oraz Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie

Jubileusz – 15 lat działalności Stowarzyszenia Młodych Naukowców oraz Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie

17 stycznia 2023 roku odbył się Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenie Młodych Naukowców oraz Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie w Trybunale Koronnym.

Serdecznie dziękujemy przybyłym na uroczystość członkom Stowarzyszenia, Wolontariuszom, pracownikom Schroniska, przedsiębiorcom i zaproszonym gościom, którzy wspierają działania Stowarzyszenia:

 • Bożenie Lisowskiej – Radnej Sejmiku Wojewódzkiego
 • dr hab. Bartoszowi Sołowiejowi, prof. uczelni – Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. Marcie Kankofer – Prodziekan Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Blance Rdest-Dudak – Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin
 • Zbigniewowi Jurkowskiemu – Radnemu Rady Miasta Lublin

Kapituła i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk przyznali Medale Prezydenta Miasta Lublin:

 • Stowarzyszeniu Młodych Naukowców za działalność na rzecz organizacji Wolontariatu w Schronisku oraz działania wspierające i popularyzujące rozwój nauk przyrodniczych i medycznych
 • Wolontariatowi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie za wieloletnie niesienie pomocy zwierzętom oraz zasługi na rzecz upowszechnienie idei wolontariatu.

Kapituła i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk przyznali na wniosek Stowarzyszenie Młodych Naukowców Medal Prezydenta Miasta Lublin:

 • wet. Bożenie Kiedrowskiej – dyrektor Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie,
 • lek wet. Grzegorzowi Maliszewskiemu,
 • mgr Damianowi Bukowi – koordynatorowi Wolontariatu,
 • wet. Michałowi Dużykowi,

oraz Dyplom Prezydenta Miasta Lublin:

 • Anecie Wlaszczyk-Musińskiej,
 • Krzysztofowi Szalastowi.

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami nagrodzonych – Jubileusz SMN – folder

Zarząd Stowarzyszenia przyznał również dyplomy uznania członkom Stowarzyszenia i wolontariuszom w Schronisku za działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia Młodych Naukowców oraz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia:

dr hab. Paulina Gil-Kulik
dr Jolanta Karwat
dr Małgorzata Wasilewska
dr Milena Jaremek
dr n. med. Lidia Kotuła
dr n. wet. Dariusz Wolski
dr n. wet. Katarzyna Putowska
Iwona Rusak
Izabela Szczepaniak
Kinga Niewiadomska
Klaudia Iskra
lek. Paweł Kuś
lek. wet Magdalena Tomasikiewicz

lek. wet. Aleksandra Sadyń
lek. wet. Karolina Dudziak
Magda Stefańska
Małgorzata Bąk
mgr Anna Pawłowska
mgr Dorota Suszczyk
Natalia Czerniak
Patrycja Maj
Patryk Wlaź
Przemysław Czerniak
r. pr. Kamil Korzeniowski
Rafał Antoniszewski
Weronika Garbarz

Zarząd Stowarzyszenia przyznał także dyplomy uznania partnerom biznesowym, sklepom zoologicznym i przychodniom weterynaryjnym za wspieranie bezdomnych zwierząt:

Asante Przychodnia Weterynaryjna
Bartek Gorzkowski kierownik Egzotarium
Mrau Café Kawiarnia
Poliwet Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt
Przychodnia weterynaryjna REX
Sklep zoologiczny Pupil Bożena Wiączek
VetCenter Przychodnia weterynaryjna
VetHouse Specjalistyczne Centrum Weterynaryjne
Zoocentrum Dariusz Szewczyk

Jubileusz zakończyliśmy urodzinowym tortem. Dziękujemy za obecność i miłe słowa podczas uroczystości.

Galeria zdjęć z Jubileuszu

Zapraszamy do zapoznają się z relacją dotyczącą Jubileuszu w Panoramie Lubelskiej – www od 17.20 minuty.