Nauki Przyrodnicze 3 (21) 2018


Nauki przyrodnicze nr 3 (21) 2018

Ali Hulail Noaema, Barbara Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Efekt nawożenia ziemniaka dolistnymi nawozami mikroelementowymi

PDF

Aleksandra Buchaj, Monika Garbacz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Interaction between obatoclax and Bcl-2 family proteins

PDF

Monika Hałgas (1), Rafał Kuś (1), Małgorzata Kozioł (2), Tomasz Zuzak (3), Alina Olender (2)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, (2) Uniwersytet Medyczny w Lublinie, (3) Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Technik Diagnostycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Evaluation of drug-sensitivity of Staphylococcus aureus strains isolated from upper respiratory tract and antibiotherapy of infections

PDF

Jachimowicz Karolina (1), Jamroży Marzena (1), Konarska Jagoda (2)

(1) Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, (2) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Informatyki i Statystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Relationship between probiotics and athletes’ health condition

PDF

Mateusz Grabowski, Konstancja Jabłońska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Application of behavioral tests in studies on locomotor activity, balance and coordination in laboratory animals

PDF

Klaudia Gustaw, Ewa Habza, Adam Waśko (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

The significance of enolase as a “moonlighting” protein

PDF