Podsumowanie konferencji: IX Forum Młodych Naukowców „Nauki przyrodnicze i medyczne”

Zapraszamy na krótkie podsumowanie ogólnopolskiej konferencji IX Forum Młodych Naukowców „Nauki przyrodnicze i medyczne”, która odbyła się 10 września 2022 roku.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Konferencję rozpoczęły dwa wystąpienia w Panelu eksperckim:

  • dr n. med. Agnieszka Chłopaś-Konowałek (Instytut Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o. w Borowej, Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu) „Możliwości i wyzwania stawiane współczesnej toksykologii sądowe”
  • dr n. med. Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczne w Lublinie) „SMA – o co chodzi z najdroższym lekiem na świecie?”

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy:

  • przedstawili 12 referatów,
  • zaprezentowali 12 posterów – sesja posterowa.

Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Journal of Life and Medical Sciences” (5 pkt. w wykazie MNiSW).

Uczestnicy konferencji reprezentowali 13 instytucji naukowych:

Komitet Naukowy postanowił uhonorować nagrodami i wyróżnieniami następujące wystąpienia i postery:

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach organizowanych przez nas Konferencji.