Podsumowanie konferencji: Polish Scientific Conference NATURE 2022

Zapraszamy na krótkie podsumowanie drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji Polish Scientific Conference NATURE 2022, która odbyła się 21 maja 2022 roku.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy:

Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Journal of Life and Medical Sciences” (5 pkt. w wykazie MNiSW).

Uczestnicy konferencji reprezentowali 15 instytucji naukowych:

Komitet Naukowy postanowił uhonorować nagrodami następujące wystąpienia:

Referaty – nagrody:

Postery – nagrody publiczności:

Komitet Naukowy przyznał również liczne wyróżnienia za zaprezentowane referaty, postery oraz dyskusję na prezentowane tematy:


Referaty:

Postery:

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach organizowanych przez nas Konferencji.