Polish Scientific Conference NATURE 2024

Stowarzyszenie Młodych Naukowców zaprasza studentów, doktorantów i młodych naukowców do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji

Konferencja odbędzie się on-line 24 maja 2024 r. Uczestnicy mogą wygłosić referat lub zaprezentować poster. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.

Prosimy o udostępnienie informacji o Konferencji studentom, doktorantom i młodym naukowcom.

 Komitet Organizacyjny