VII Forum Młodych Naukowców – podsumowanie

 

Zapraszamy na krótkie podsumowanie tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Konferencji VII Forum Młodych Naukowców „Nauki przyrodnicze i medyczne”.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy:

 • przedstawili 45 referatów,
 • zaprezentowali 24 postery.

Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (5 pkt. w wykazie MNiSW).

Uczestnicy VII FMN reprezentowali 15 instytucji naukowych:

 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski

Komitet Naukowy w składzie:
dr n. med. Paulina Gil-Kulik (UM w Lublinie)
dr n. rol. Mateusz Gortat (SMN)
dr n rol. Milena Bajda (UP w Lublinie)
dr n. med. Jolanta Karwat (UM w Lublinie)
dr n. med. lek. Lidia Kotuła (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa),
lek med. Paweł J. Pawlica (ŚUM w Katowicach)

postanowił uhonorować nagrodami następujące wystąpienia:

Referaty – nagrody:
I miejsce: Dariusz Chojęta, Małgorzata M. Kozioł, Jarosław Bakiera, Iwona Smarz-Widelska (UM w Lublinie) „Lekowrażliwość patogenów wywołujących zakażenia układu moczowego u pacjentów Oddziału Nefrologii”

II miejsce: lek. wet. Aleksandra Garbiec (UP w Lublinie) Lateralizacja motoryczna i sensoryczna w świecie zwierząt

III miejsce: Dawid Ziobro, dr hab. Justyna Batkowska prof. UP w Lublinie, inż. Alina Woronowa, Dominika Krakowiak (UP w Lublinie) „Zalety i zagrożenia chowu wybiegowego drobiu nieśnego”

Postery – nagrody:
I miejsce: Jagoda Dradrach, Zuzanna Nowak, Magdalena Grzywacz, dr hab. Anna Wędrychowicz, prof. dr hab. Jerzy Starzyk (UJ, Collegium Medicum) “Characteristics of comorbidities, complications and sex-differences of the diabetes mellitus type 1 in teenage patients”

II miejsce: Marta Bociąga, Ositadima Chukwu, Katarzyna Ciuk (UJ, Collegium Medicum), „Powikłania niedokrwienne związane z leczeniem tętniaków mózgowych przy użyciu stentów modyfikujących przepływ krwi (flow diverter)”

Postery – wyróżnienia za najlepszą dyskusję pod posterem:
I: Kinga Krawiec (UM w Łodzi) „Niedożywienie w chorobie nowotworowej”

II: Patrycja Borowiec, Damian Gos, Iga Gackiewicz, Monika Gumieniczek, Wanda Kamińska, Piotr Nawłatyna (UP w Lublinie) Wpływ warunków utrzymania chomików w gospodarstwach domowych na występowanie anomalii behawioralnych

 

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku.

Komitet Organizacyjny:
mgr Agata Kobyłka – przewodnicząca (UP w Lublinie)
dr n. med. Lidia Kotuła (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)
dr n. med. Paulina Gil-Kulik (UM w Lublinie)
dr n. rol. Mateusz Gortat (SMN, LUTW)
mgr Agata Chudzik (UM w Lublinie)
mgr Aleksander Herman (UMCS w Lublinie)
mgr Aleksandra Łoś (Instytut Ogrodnictwa, Instytut Ochrony Przyrody PAN)
mgr Anna Pawłowska (UM w Lublinie)
mgr Dorota Suszczyk (UM w Lublinie)
mgr Maciej S. Bryś (UMCS w Lublinie)
mgr Małgorzata Wasilewska (UMCS w Lublinie)
mgr Michał Schulz (UP w Lublinie)
lic. Angelika Rudo (SKNT-K, UP w Lublinie)
lic. Iga Szpakowska (SKNT-K, UP w Lublinie)
Marta Główka (SKNT-K, UP w Lublinie)