X Ogólnopolską Konferencje Naukową ,,Progenesis – zachowania prozdrowotne”

Zapraszamy na X Ogólnopolską Konferencję Naukową ,,Progenesis – zachowania prozdrowotne”, która odbędzie się 17-18 maja 2024 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia.

Główny Organizator: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Współorganizator: Stowarzyszeni Młodych Naukowców.