O nas

 

Stowarzyszenie Młodych Naukowców (dawniej Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych) zostało założone przez studentów biologii z inicjatywy Mateusza Gortata w 2007 roku. Od 2011 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) i może otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (numer konta Raiffeisen Bank Polska S.A.: 93 1750 0012 0000 0000 3852 8769). W dniu 30 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie przyjęło nową nazwę, która brzmi: Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Stowarzyszenie od początku skupiało swoje działania na promocji rozwoju nauk oraz pomocy bezdomnym zwierzętom. Od 2008 roku Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 5. Współpraca ta trwa do dziś i polega na organizacji wolontariatu w Schronisku oraz wsparcia finansowego i rzeczowego Schroniska.

Od 2013 roku Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe Nauki Przyrodnicze, które widnieje w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B).

Od 2015 roku Członkowie Stowarzyszenia zdecydowali o powołaniu zespołu tematycznego pod nazwą Instytut Edukacji i Doskonalenia Praktycznego w ramach, którego organizujemy odpłatne, jak i bezpłatne kursy i szkolenia. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP w Lublinie pod pozycją nr 2.06/00049/2018 (decyzja o wpisie).

W początkowym okresie funkcjonowania Stowarzyszenia jego członkami byli głównie studenci. Jednak wraz z upływem czasu większość z nich rozpoczęła studia doktorancie lub uzyskała już tytuł doktora nauk co zaowocowało pomysłem zmiany nazwy na Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Członkami Stowarzyszenia są studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy związani z lubelskimi uczelniami.

Do naszych najważniejszych inicjatyw należy zaliczyć:

- pomoc finansowa i rzeczowa zwierzętom w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie (ponad 50 % działań skupia się na realizacji tego celu);
- wolontariat w Schronisku;
- bezpłatne zajęcia dla maturzystów z biologii i chemii organizowane corocznie od 2012 roku;
- działalność wydawnicza (czasopismo Nauki Przyrodnicze);
- organizacja konferencji naukowych (Forum Młodych Przyrodników);
- działania wspierające rozwój i popularyzację nauk przyrodniczo-medycznych.

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

ZARZĄD

Dr Mateusz Gortat
Prezes Zarządu

Mgr Ewelina Korzeniowska (doktorantka UMCS)
Wiceprezes Zarządu

Mgr Agata Kobyłka (doktorantka UP)
Wiceprezes Zarządu

Lek. wet. mgr inż. Dariusz Wolski (doktorant UP)
Wiceprezes Zarządu

Mgr Małgorzata Sęczkowska (doktorantka UMCS)
Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

Lek. wet. Katarzyna Putowska (doktorantka UP)
Przewodnicząca

Lic. Aleksander Herman
Członek

Mgr Aleksandra Bidzińska
Członek

Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW zbierające się minimum raz w roku.

 

Ważne dokumenty:

Statut

Deklaracja Członkowska