O nas

 

Stowarzyszenie Młodych Naukowców (dawniej Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych) zostało założone przez studentów biologii z inicjatywy Mateusza Gortata w 2007 roku. Od 2011 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) i może otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (numer konta Raiffeisen Bank Polska S.A.: 93 1750 0012 0000 0000 3852 8769). W dniu 30 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie przyjęło nową nazwę, która brzmi: Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Stowarzyszenie od początku skupiało swoje działania na promocji rozwoju nauk oraz pomocy bezdomnym zwierzętom. Od 2008 roku Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 5. Współpraca ta trwa do dziś i polega na organizacji wolontariatu w Schronisku oraz wsparcia finansowego i rzeczowego Schroniska.

Od 2013 roku Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe Nauki Przyrodnicze, które widnieje w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B). Wydajemy rónież monografię i materiały konferencyjne.

Od 2015 roku Członkowie Stowarzyszenia zdecydowali o powołaniu zespołu tematycznego pod nazwą Instytut Edukacji i Doskonalenia Praktycznego w ramach, którego organizujemy odpłatne, jak i bezpłatne kursy i szkolenia. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP w Lublinie pod pozycją nr 2.06/00049/2018 (decyzja o wpisie).

W początkowym okresie funkcjonowania Stowarzyszenia jego członkami byli głównie studenci. Jednak wraz z upływem czasu większość z nich rozpoczęła studia doktorancie lub uzyskała już tytuł doktora nauk co zaowocowało pomysłem zmiany nazwy na Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

Członkami Stowarzyszenia są studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy związani z lubelskimi uczelniami.

Do naszych najważniejszych inicjatyw należy zaliczyć:

- pomoc finansowa i rzeczowa zwierzętom w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie (ponad 50 % działań skupia się na realizacji tego celu);
- wolontariat w Schronisku;
- bezpłatne zajęcia dla maturzystów z biologii i chemii organizowane corocznie od 2012 roku;
- działalność wydawnicza (czasopismo Nauki Przyrodnicze);
- organizacja konferencji naukowych (Forum Młodych Przyrodników);
- działania wspierające rozwój i popularyzację nauk przyrodniczo-medycznych.

 


WŁADZE STOWARZYSZENIA

ZARZĄD

Dr Mateusz Gortat - Prezes Zarządu

Dr Ewelina Korzeniowska - Wiceprezes Zarządu

Mgr Agata Kobyłka (doktorantka UP) - Wiceprezes Zarządu

Dr n. wet. Dariusz Wolski - Wiceprezes Zarządu

Mgr Małgorzata Sęczkowska (doktorantka UMCS) - Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

Lek. wet. Katarzyna Putowska (doktorantka UP) - Przewodnicząca

Mgr Aleksandra Łoś - Członek

Mgr Michał Schulz - Członek

Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW zbierające się minimum raz w roku.

 

DOŁĄCZ DO NAS     FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SMN

 


Ważne dokumenty:    Statut     Deklaracja Członkowska