Nabór rozdziałów do monografii naukowej

NABÓR ROZDZIAŁÓW - termin zgłoszeń przedłużony do 10.01.2022

Zapraszamy do współtworzenia monografii naukowej, dzięki której Państwa prace zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Każdemu rozdziałowi przysługuje 5 pkt MNiSW (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Dz.U. 2019, p0z. 392, §12 ust. 4).

Kogo zachęcamy do przygotowania rozdziałów?

  • Pracowników naukowych
  • Doktorantów
  • Studentów działających w Kołach Naukowych

ZAGADNIENIA

  • rodzina w naukach społeczno-humanistycznych (psychologii, socjologii, pedagogiki, etyki, antropologii)
  • rodzina w kontekście nauk medycznych i o zdrowiu
  • aktywności wolnoczasowe współczesnej rodziny
  • teologia małżeństwa i rodziny
  • pedagogika społeczna i socjalna
  • rodzina w kulturze i sztuce
  • polityka rodzinna
"Monografia naukowa – recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym"