IV Forum Młodych Przyrodników – podsumowanie

 

Zapraszamy na krótkie podsumowanie tegorocznej ogólnopolskiej konferencji IV Forum Młodych Przyrodników "Rolnictow-Żywność-Zdrowie".

W Konferencji wzięło udział 75 uczestników, z czego 59% stanowili doktoranci, natomiast 39% studenci. Gościło u nas również dwóch młodych naukowców.

Uczestnicy reprezentowali 10 ośrodków akademickich z 7 miast w Polsce:
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
2. Politechnika Wrocławska
3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
7. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
8. Uniwersytet Rzeszowski
9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wykład inauguracyjny pt. „Badania długoterminowe – czy warto je prowadzić?” zaprezentował dr n. wet. Maciej Grzybek.

W trakcie Konferencji wygłoszono 32 referaty (38 % w języku angielskim), natomiast podczas sesji posterowych zaprezentowano 55 prac (31 % w języku angielskim). Prezentowane przez uczestników badania dotyczyły czterech głównych działów tematycznych. Pojawiły się również prace interdyscyplinarne, które łączyły w sobie kilka dziedzin. Harmonogram

Zarówno wystąpienia ustne jak i postery charakteryzowały się wysokim poziomem naukowym. Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Nauki Przyrodnicze” (2 pkt. w wykazie MNiSW).

        

Komitet Naukowy postanowił uhonorować nagrodami następujące wystąpienia:

Referaty (dział „Metody diagnostyki laboratoryjnej, medycyna doświadczalna” i „Zdrowie i profilaktyka prozdrowotna”):
I miejsce: mgr Joanna Filarowska (UM, Lublin): „Social defeat paradigm as a useful tool in evaluating the influence of social stress on development of neuropsychiatric diseases and drug abuse”
II miejsce: mgr Marta Pytlarczyk (WAT, Warszawa): „Wykorzystanie terminalnych acetylenów jako wygodnych substratów do otrzymywania homologicznych pochodnych 1-bromo/chloro-4-etynylobenzenów”
III miejsce: mgr Aleksandra Łoś (UP, Lublin): „Honey bee (Apis Mellifera) workers live longer after caffeine supplementation”

Referaty (dział „Rolnictwo” i „Żywność”):
I miejsce: mgr inż. Maciej Cholewiński (PW, Wrocław): „Wytłoki z winogron – możliwości zagospodarowania w procesach spalania paliw stałych”
II miejsce: mgr inż. Michał Kamiński (UP, Wrocław): „Kierunki zagospodarowania frakcji glicerynowej jako produktu ubocznego z procesu produkcji biodiesla”
III miejsce: Patrycja Chabroszewska (UP, Lublin): „Systemy utrzymania drobiu rzeźnego w aspekcie ekonomicznych efektów produkcji”

Postery:
Wojciech Gadziński (UP, Lublin): „Kryteria oceny królików hodowlanych w Polsce”
mgr inż Marek Kruczek (UR, Kraków): „Aktywność przeciwrodnikowa ekstraktów pokrzywy”

Przyznano również kilka wyróżnień.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku.

Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z Konferencji na Facebooku

 

 

 

    IV FMP 2017