Czasopismo Nauki Przyrodnicze

 

NAUKI PRZYRODNICZE

Czasopismo naukowe ISSN 2353-13-71, znajdujące się w wykazie B listy czasopism punktowanych MNiSW z liczbą 2 pkt. (za lata 2013-2016).

Tematyka: szeroko rozumiane nauki przyrodnicze i medyczne (biologia, chemia, technologia żywności, dietetyka, żywienie, biogeografia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ekologia, inne zbliżone).

Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna.

 

Komitet Redakcyjny

  • Redaktor naczelny: dr Mateusz Gortat
  • Zastępca redaktora naczelnego: lek. wet. mgr inż. Dariusz Wolski
  • Redaktor techniczny: Paweł Kuś
  • Projekt okładki: Robert Giza

 

Rada Naukowa

  • dr Anna Stępniowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  • dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
  • dr n. med Jerzy Bednarski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  • dr n. wet. mgr inż. Dariusz Wolski (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
  • lek. med. Łukasz Pastuszak (Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie)
  • mgr Agata Kobyłka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

NUMERY ARCHIWALNE 

RECENZENCI